دسته: آرشیو ماهانه تقاضاهای محصولات آزمایشگاهی

  • تقاضاهای تجهیزات آزمایشگاهی در شهریور ماه 95

    درخواست های محصولات و تجهیزات آزمایشگاهی که در شهریور ماه 95 از طرف مشتریان و مصرف کنندگان تجهیزات و محصولات آزمایشگاهی از طریق ایمیل یا فرم درخواست سایت به تجهیزیار اعلام شده اند به شرح زیر می باشند : تعداد کل درخواست ها : 162 درخواست ( توجه نمایید که شماره تماس و ایمیل مشتریان فقط […]

  • درخواست های تجهیزات آزمایشگاهی در مهر ماه 95

    درخواست های محصولات و تجهیزات آزمایشگاهی که در مهر ماه 95 از طرف مشتریان و مصرف کنندگان تجهیزات و محصولات آزمایشگاهی از طریق ایمیل یا فرم درخواست سایت به تجهیزیار اعلام شده اند به شرح زیر می باشند :   تعداد کل درخواست ها : 197 درخواست   ( توجه نمایید که شماره تماس و ایمیل […]