ارائه دهندگان این محصول


کاغذ پی اچ ( کاغذ PH ) و کاغذ تورنسل و کاغذ لیتموس نام هایی هستند که در تعیین ph یک محلول یا سنجش اسیدی یا بازی بودل محلول ها بسیار به کار می روند اما سوالی که بسیار رایج است این است که

 

فرق کاغذ ph با کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس چیست

 

در پاسخ به این سوال لازم است نگاهی به عملکرد کاغذ ph و کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس بیانداریم :

اساس کار کاغذ پی اچ سنج با کاغذ لیتموس یا همان تورنسل یکی است به این صورت که مقداری ماده ی شناساگر روی کاغذ وجود دارد که در محیط های بازی و اسیدی واکنش می دهند و تغییر رنگ ظاهری دارند

 

نحوه عملکرد کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس

کاغذ تورنسل یا لیتموس در نوع کاغذ لیتموس آبی و قرمز وجود دارد که کاغذ لیتموس آبی در محیط اسیدی قرمز می شود و کاغذ تورنسل (لیتموس) قرمز در تماس با محلول باز آبی رنگ می شود و کاغذ تورنسل یا لیتموس برای تعیین باز یا اسید بودن یک محلول به کار می روند

نکته مهم این است که کاغذ تورنسل یا لیتموس در محلول های خنثی (Neutral) تغییر رنگ نمی دهند اگرچه برخی برندهای کاغذ تورنسل طوری ساخته شده اند که در محیط های خنثی بنفش می شوند

 

نحوه عملکرد کاغذ ph

کاغذ ph دارای یک طیف تغییر رنگ در رنگ های مختلف هستند که درجه اسیدی یا بازی بودن یک محلول را نشان می دهند و معمولا همراه با یک کاغ پی اچ سنج یک جدول راهنما هم وجود دارد که نشان می دهد هر رنگی نشان دهنده ی چه درجه ای از PH است و در واقع هر عدد ph یک رنگ مخصوص خودش را دارد

 

بنابراین تفاوت اصلی کاغذ ph و کاغذ تورنسل یا لیتموس در این است که

کاغذ تورنسل یا لیتموس فقط اسیدی یا بازی بودن یک محلول را نشان می دهد

اما

کاغذ PH می تواند درجه ی اسیدی بودن یا بازی بودن محلول را هم نشان دهد و اینکه مثلا کدام محلول اسیدی تر است

 

دیدگاه ها بسته شده است