دسته: الکترودها و پروب ها

  • الکترود PO2 | خرید الکترود PO2 | فروش الکترود PO2

    اصول در شکل بالا الکترود PO2 یا الکترود اکسیژن نشان داده شده است، این الکترود دارای کاتدی از جنس پلاتین و آندی از جنس کلرید نقره می باشد و در ولتاژ شش ولت پلاریزه می شود. الکترود PO2 از نمونه، توسط غشاء نیمه تراوائی که نفوذ پذیر به اکسیژن ولی غیر قابل نفوذ به یون […]

  • الکترود PH | الکترود پی اچ متر | خرید الکترود PH | فروش الکترود PH

    اجزا تشکیل دهنده الکترود PH یک الکترود شیشه ای و یک الکترود رفرانس برای ph متر می باشند. به جای یون های هیدروژن در الکترود شیشه ای پوششی از یون های فلزی وجود دارد که تعویض می گردند. که یک سطح از آن در تماس با محلول با PH ثابت است و سطح دوم با […]