اصول

در شکل بالا الکترود PO2 یا الکترود اکسیژن نشان داده شده است، این الکترود دارای کاتدی از جنس پلاتین و آندی از جنس کلرید نقره می باشد و در ولتاژ شش ولت پلاریزه می شود. الکترود PO2 از نمونه، توسط غشاء نیمه تراوائی که نفوذ پذیر به اکسیژن ولی غیر قابل نفوذ به یون ها، پروتئین ها و اریتروسیت ها است، جدا می شود. الکترودها را یک محلول الکترولیت می پوشاند که ارتباط الکتریکی بین آند و کاتد را برقرار می کند و هیدروکسید جمع شده را خنثی می کند. آند موجود در الکترود PO2 الکترون های مورد نیاز را، جهت احیاء کاتد فراهم می آورد و با انتشار اکسیژن حل شده از غشاء و احیاء آن در کاتد، میزا جریانی که تولید می شود متناسب با میزان اکسیژن احیاء شده خواهد بود.

کالیبراسیون الکترود PO2

برای تنظیم الکترود PO2 از یک نوع گاز یا دو نوع مایع استفاده می شود. توسط یک گاز یا مایع فاقد اکسیژن به صورت الکترونیک، دستگاه روی صفر تنظیم می گردد. غلظت اکسیژن گاز یا مایع دوم کالیبره کننده معلوم و برای تنظیم شیب از آن استفاده می شود.

نوعی که ماده کالیبراتور دارد، روی میزان po2 تاثیر می گذارد. در مقایسه با الکترود های گازی، اکثر الکترودها با کالیبراتور مایع، میزان PO2 را کمتر نشان می دهند و بستگی به نوع غشاء مورد استفاده قرار میگیرند. با بکارگیری کالیبراتورهای مایع از آنجائیکه نمونه های بیماران مایع می باشند، با استفاده از کالیبراتورهای مایع کشش دار نتایج بسیار دقیقی بدست می آید. مطالعات نشان نداده اند که نتایج هر دو نوع کالیبراتور برای اکثر نمونه های کلینیکی دقیق می باشند. اگر میزان PO2 زیاد باشد، اختلاف زیادی در نتایج رخ می دهد. با به کار گیری یک فاکتور تحصحیح کننده مانند فاکتور گاز خون، هنگام استفاده از کالیبراتور، PO2 را تصحیح کرد. به علت اختلاف در جنس و ترکیب غشاء، فاکتور گاز خون تغییر می کند.

نگه داری و منابع خطا در الکترود PO2

هر روز باید درجه حرارت حفره الکترود PO2 را کنترل کرد. هر چند وقت یکبار باید غشاء الکترود PO2 را تعویض کرد. اگر غشاء به مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرد، باید ایجاد چسبندگی و سوراخ های کوچک بر روی آن می شود که اینها باعث آلودگی الکترود PO2 و در نتیجه بدست آمدن نتایج کاذب می شود. پروتئین هایی که روی غشاء رسوب میکنند، زمان پاسخ دهی را کاهش می دهند و در نتیجه نتایجی که تولید می شود، واقعی نیستند.

به طور مرتب باید جایگاه نمونه را با ضد عفونی کننده ها، سترون کرد، این کار برای از بین بردن میکروارگانیسم های رشد بر روی خون باقیمانده در شکاف می باشد.

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است