هدایت سنجی به اندازه گیری هدایت الکترولیتی برای بررسی پیشرفت واکنش های شیمایی گفته می شود. در شیمی کاربردی هدایت سنج یا کنداکتومتر به شدت مورد کاربرد قرار می گیرد. این به این صورت است که تیتراسیون هدایت سنج بعنوان یک تکنیک استاندارد و معمول است. اصطلاح هدایت سنجی در روش های شمیمی کاربردی بعنوان یک کلمه ی هم معنا با تیتراسیون هدایت سنج استفاده می گردد، درصورتیکه برای توضیح کاربردهای غیر تیتراسیونی از اصطلاح هدایت سنج استفاده می شود.

 

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات هدایت سنج

 

 

تیتراسیون هدایت سنج

نوعی از تیتراسیون وجود دارد که به آن تیتراسیون هدایت سنج می گویند، در این نوع تیتراسیون هدایت الکترولیتی مخلوط به طور مداوم، همزمان با اضافه کردن یک واکنش دهنده مورد بررسی قرار می گیرد. نقطه اکی والان به نقطه ای گفته می شود که در آن هدایت الکترولیتی با یک تغییر ناگهانی همراه می شود. کاهش و یا افزایشی که در هدایت سنج مشخص می شوند، مربوط به تغییر غلظ های دو یونی می باشند که بیشترین هدایت الکترولیتی را دارند، یعنی یون های هیدروکسیل و هیدروژن می باشد.

در جلو رفتن تیتراسیون، پروتون ها برای شکل دادن آب بخاطر اضافه شدن NaOH خنث می گردد. هر قدر که به مقداری NaOH اضافه میشود، مقدار برابری از یون های هیدوژن حذف می گردد. کاتیون متحرک H با یون کمتر متحرک Na جایگزین می وشد و هدایت محلول تیتراسیون و همچنین هدایت اندازه گیری شده ی سلول افت می کند. تا زمانی که به نقطه اکی والان رسیده شود این کار ادامه پیدا می کند و در آن نقطه محلول کلرید سدیم به دست می آید. با اضافه شدن باز بیشتری، افزایشی در میزان هدایت مشاهده می شود و از آنجایی که یون های Na و OH بیشتری اضافه شوند و واکنش خنثی، دیگر مقدار قابل توجهی از H رو حذف نمی کند، در نتیجه تیتراسیون اسید قوی با یک باز قوی دارای یک مقدار حداقل در نقطه ی اکی والان می باشد.

در واکنش بین یک اسید ضعیف و یک باز ضعیف ابتدا ضریب هدایت از آنجاییکه یون های H مصرف می شوند، کمی کاهش پیدا می کنند، در ادامه ضریب هدایت کمی افزایش پیدا کرده و به مقدار نقطه اکی والان می رسد که علت این امر، سهیم بودن کاتیون و آنیون نمک است. پس از رسیدن به نقطه اکی والان، ضریب هدایت سنج به علت بیش از حد بودن یون های OH به سرعت افزایش پیدا میکند.

 

 

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات هدایت سنج

 

 

قیمت هدایت سنج

برای اطلاع از قیمت کنداکتومتر می توانید در فرم زیر درخواست خود را با جزئیات ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است