اصول

در شکل بالا الکترود PO2 یا الکترود اکسیژن نشان داده شده است، این الکترود دارای کاتدی از جنس پلاتین و آندی از جنس کلرید نقره می باشد و در ولتاژ شش ولت پلاریزه می شود. الکترود PO2 از نمونه، توسط غشاء نیمه تراوائی که نفوذ پذیر به اکسیژن ولی غیر قابل نفوذ به یون ها، پروتئین ها و اریتروسیت ها است، جدا می شود. الکترودها را یک محلول الکترولیت می پوشاند که ارتباط الکتریکی بین آند و کاتد را برقرار می کند و هیدروکسید جمع شده را خنثی می کند. آند موجود در الکترود PO2 الکترون های مورد نیاز را، جهت احیاء کاتد فراهم می آورد و با انتشار اکسیژن حل شده از غشاء و احیاء آن در کاتد، میزا جریانی که تولید می شود متناسب با میزان اکسیژن احیاء شده خواهد بود. (بیشتر…)

می 20, 2015
الکترود po2

الکترود PO2 | خرید الکترود PO2 | فروش الکترود PO2

اصول در شکل بالا الکترود PO2 یا الکترود اکسیژن نشان داده شده است، این الکترود دارای کاتدی از جنس پلاتین و آندی از جنس کلرید نقره می باشد و در ولتاژ شش ولت پلاریزه می شود. الکترود PO2 از نمونه، توسط غشاء نیمه تراوائی که نفوذ پذیر به اکسیژن ولی غیر قابل نفوذ به یون ها، پروتئین ها و اریتروسیت […]
آوریل 29, 2015
الکترود PH

الکترود PH | خرید الکترود PH | فروش الکترود PH

  اجزا تشکیل دهنده الکترود PH یک الکترود شیشه ای و یک الکترود رفرانس می باشند. به جای یون های هیدروژن در الکترود شیشه ای پوششی از یون های فلزی وجود دارد که تعویض می گردند. که یک سطح از آن در تماس با محلول با PH ثابت است و سطح دوم با نمونه در تماس قرار میگیرد. در زمان […]