در زیست شناسی ، فلوسایتومتر یا فلوسیتومتر یک فناوری بیو فیزیک مبتنی بر لیزر یا مقاومت ظاهری است که در شمارش سلول ، مرتبط سازی سلولی ، کشف نشان گر زیستی و مهندسی پروتئین ، توسط معلق سازی سلول ها در جریانی از مایع و عبور دادن آن ها توسط یک ابزار کشف الکترونیکی ، به کار گرفته می شود . فلوسایتومتر به آنالیز چند پارامتری هم زمان ویژگی های شیمیایی و فیزیکی تا حداکثر هزار ذره در هر ثانیه ، اجازه می دهد .
فلوسایتومتر به صورت معمول در تشخیص ناهنجاری های سلامت ، به خصوص سرطان های خون به کار گرفته می شود ولی کاربرد های بسیار دیگری نیز در تحقیقات پایه ، آزمایش های بالینی و اعمال بالینی دارد . یک متغیر متداول به صورت فیزیکی مرتب کردن ذرات بر اساس خصوصیات آن ها است ، تا توسط آن جمعیت های مورد نظر تصفیه شوند .
فلوسایتومتر های مدرن قادر به آنالیز چندین هزار ذره در هر ثانیه ، در ” زمان آنی ” هستند و می توانند به صورت پویا ذراتی که خصوصیات خاصی دارند را ایزوله یا جدا کنند . فلوسایتومتر مشابه با یک میکروسکوپ است با این تفاوت که در عوض ایجاد یک تصویر از سلول ، فلوسایتومتر کمیت گذاری خودکار شده ی مجموعه ای از پارامتر ها با ” بازده کاری بالا ” ( برای یک تعداد زیادی از سلول ها ) را ارائه می دهد . به منظور آنالیز بافت های جامد ، باید ابتدا یک سوسپانسیون تک سلولی آماده شود .

بخش های اصلی یک فلوسایتومتر

یک جریان مایع – فلوسل که سلول ها را حمل و در یک ردیف قرار می دهد تا آن ها از میان یک پرتو نور به منظور حس شدن عبور داده شوند .
یک سیستم اندازه گیری – که مواردی که به صورت متداول اندازه گیری می شوند مقاومت ظاهری ( یا ضریب هدایت ) هستند و سیستم های نوری – لامپ ها ( زنون ، جیوه ای ) ; لیزر های خنک شده با آب توان بالا ( آرگون ، کریپتون ) ، لیزر های خنک شده با هوای توان پایین ( آرگون ( 488 نانومتر ) ، red-HeNe ( 633 نانومتر ) ، green-HeNe ، HeCd (UV) ) لیزر های دیود ( آبی ، سبز ، قرمز ، بنفش ) که منجر به شکل گیری سیگنال های نوری می شوند .
یک آشکار ساز و سیستم تبدیل آنالوگ به دیجیتال ( ADC ) که نور به سمت جلو پخش شده ( FSC ) و نور پخش شده به سمت طرفین ( SSC ) و هم چنین سیگنال های فلورسانس از نور به سیگنال های الکتریکی را ایجاد می کند که می توانند توسط یک کامپیوتر مورد پردازش قرار گیرند .
یک سیستم تقویت کننده – خطی یا لگاریتمی

یک کامپیوتر به منظور آنالیز این سیگنال ها

فرآیند جمع آوری داده ها از نمونه ها با استفاده از فلوسایتومتر در اصطلاح ” اکتساب ” نامیده می شود . اکتساب توسط یک کامپیوتر که به صورت فیزیکی در اتصال با فلوسایتومتر قرار دارد صورت می گیرد و نرم افزاری که اینترفیس دیجیتالی با سایوتومتر را مدیریت می کند . این نرم افزار قادر به تنظیم پارامتر ها ( به عنوان مثال ولتاژ ) برای نمونه های تست شونده است و هم چنین در نمایش اطلاعات اولیه ی نمونه در حین به دست آوردن داده های نمونه کمک می کند تا این اطمینان به وجود آید که پارامتر ها به درستی تنظیم شده اند . فلوسایتومتر های اولیه ، به طور کلی ، دستگاه های تجربی بودند ولی پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فناوری باعث شده است استفاده از آن ها در طیفی از اهداف هم تحقیقاتی و هم بالینی امکان پذیر باشد . به علت این پیشرفت ها ، یک بازار قابل توجه برای ابزار ، نرم افزار آنالیزی و هم چنین معرف های استفاده شده در اکتساب نظیر آنتی بادی های لیبل گذاری شده با استفاده از فلورسانت توسعه یافته اند .

دیدگاه ها بسته شده است