ابزاری که برای کشف و شمارش ذرات استفاده می شود را ذره شمار یا پارتیکل کانتر می گویند. نحوه شمارش ذرات یا بر اساس تابش نور، یا تیرگی نور و یا ایجاد تصویر به صورت مستقیم است.

 

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات انواع غبار سنج

برای روشن کردن ذرات، زمانی که از درون اتاقک آشکار سازی عبور داده می شوند از یک منبع نوری استفاده می شود. ذرات از درون یک منبع نوری معمولا یک نور هالوژنی یا لیزر عبور کرده و اگر از تابش نور استفاده شود، این نور توسط یک آشکار ساز نوری کشف می گردد. در صورت استفاده از ایجاد تصویر به صورت مستقیم، یک نور هالوژنی ذرات را از پشت در یک سلول روشن می کند، در حالیکه ذرات عبوری را یک دوربین با قدرت بزرگ نمایی و تفکیک بالا ثبت میکند. سپس این موارد ثبت شده توسط نرم افزار کشف می شود. این دامنه ی نور پراکنده یا انسداد شده اندازه گیری می شود و ذره ها شمارش شده و درون خانه های شمارشِ استاندارد شده و جدول بندی می شوند.

ذره شمار ها در سه دسته کاربردی قرار دارند

ذره شمار معلق

برای تعیین کیفیت هوا بوسیله شماره و اندازه بندی تعداد اجزا در هوا از ذره شمار معلق استفاده می شود. استفاده از این اطلاعات در تعیین میزان اجزا درون یک ساختمان یا هوای محیط و همینطور در بدست آوردن سطح تمیزی یک محیط کنترل شده مفید می باشد.

ذره شمار مایع

برای تعیین کیفیت مایعات از ذره شمار مایع استفاده می شود. اگر مایع به اندازه کافی شفا باشد، می توان اندازه و تعداد ذرات آن را تعیین کرد. از این ذره شمار ها برای آزمایش کیفیت آب شرب یا محلول های تمیزکننده یا تمیزی تجهیزات ژنراتور برق یا داروهای تزریقی استفاده می گردد.

ذره شمار جامد

برای اندازه گیری ذرات خشک در کاربردهای صنعتی از ذره شما جامد استفاده می شود. کاربرد این ذره شمار ها برای کشف اندازه ذرات ورودی از یک خرد کننده ی سنگ در عملیات حفر معدن می باشد.

 

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات انواع غبار سنج

 

قیمت پارتیکل کانتر

برای اطلاع از قیمت ذره شمار می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است