اسپکتروفلوریمتر عبارت از ابزاری می باشد که از خصوصیات فلورسانتی تعدادی از ترکیبات به منظور مهیا سازی اطلاعاتی در مورد با غلظت آن ها و محیط های شیمیایی در یک نمونه ، استفاده می کند . یک طول موج تهییجی خاص مورد انتخاب قرار می گیرد و تابش یا تحت یک طول موج مشاهده می شود یا اسکنی صورت می گیرد تا شدت در برابر طول موج ثبت شود .

نحوه ی عملکرد اسپکتروفلوریمتر

به شکل معمول ، اسپکتروفلوریمتر ها از منابع نوری شدت بالایی به منظور بمباران کردن یک نمونه با هر تعداد فوتون که امکان آن وجود دارد ، استفاده می کنند . این امر اجازه می دهد که تعداد بیشینه ای از مولکول ها در مرحله ی تهییجی در هر نقطه ای از زمان قرار گیرند . نور یا از بین یک فیلتر ، به دنبال گزینش یک طول موج ثابت ، یا یک مونوکروماتور عبور داده می شود ، که اجازه می دهد طول موج مورد نظر به منظور استفاده به عنوان نور تهییجی مورد انتخاب قرار گیرد . نشر نور در زاویه ی 90 درجه به نسبت نور تهییج یافته جمع آوری می شود . این نشر هم چنین از بین یک فیلتر یا مونوکروماتور عبور داده می شود پیش از این که به وسیله ی یک لوله ی فوتو تکثیر کننده ، فوتودیود، یا آشکار ساز دستگاه بار جفت شده ، تحت عمل کشف قرار گیرد . این سیگنال را می شود به شکل یک خروجی دیجیتال یا آنالوگ تحت پردازش قرار داد .

لوازم جانبی اسپکتروفلوریمتر

این سیستم ها به عنوان لوازم جانبی ، بخش های زیادی در اختیار دارند از جمله موارد زیر :

 • پولاریزر ها
 • کنترل های دمایی پلتیر
 • کرایوستات ها
 • لیزر های ضربانی برای اندازه گیری مادام العمر
 • چراغ های LED برای مصرف دائمی
 • پایه های فیلتر
 • اپتیک های قابل تنظیم ( بسیار مهم )
 • نگهدارنده های نمونه ی جامد
 • اسلیت های دستی
 • اسلیت های دو جانبه
 • اسلیت های کنترل شده توسط کامپیوتر
 • مونوکروماتور هایی که به سرعت عوض می شوند
 • فیلتر چرخ ها
 • آشکار ساز های موج های نزدیک به مادون سرخ
 • پایه های کشویی
 • Cold Finger Dewar ها ( برای سرد کردن نمونه ها در دما های نیتروژن مایع )

 

نحوه ی عمل اسپکتروفلوریمتر ها چگونه می باشد

ترکیبات اصلی یک اسپکتروفلوریمتر عبارت از منبع نوری ، یک مونوکروماتور تهییجی ، یک سلول یا کووت نمونه ، یک مونوکروماتور نشری و یک آشکار ساز می باشد .

منبع نوری اسپکتروفلوریمتر ، نور را در طول موج تهییجی یک آنالیت در یک نمونه به سمت بیرون می فرستد . پیش از این که به نمونه برسد ، نور از میان مونوکروماتور تهییجی عبور پیدا می کند ، که یک طول موج خاص برای طیف تهییج شده ی آنالیت را در حالی که سایر طول موج ها را مسدود می سازد ، انتقال می دهد . نور مونوکروماتور تهییجی از بین نمونه ی موجود در نگه دارنده ی سلول یا کووت نمونه عبور می کند و آنالیت به دنبال آن تهییج می شود . آنالیت به دنبال تهییج شدن آرام می شود و نور را در یک طول موج نشری به نسبت طول موج تهییجی به مدت زمان بیشتری ساطع می کند . نور نشر شده از بین مونوکروماتور نشری قرار گرفته در یک زاویه ی صحیح با نور تهییجی عبور می کند . مونوکروماتور نشری پراکنش نور را به حداقل می رساند و نور نشری را پیش از این که به آشکار ساز برسد نمایش می دهد . آشکار ساز نور نشر یافته را مورد اندازه گیری قرار می دهد ، مقدار فلورسانس را نمایش و اثر فلورسانسی آنالیت را تولید می کند . مقدار فلورسانس متناسب با سطح غلظت آنالیت در نمونه می باشد .

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است