برمید پتاسیم | خرید برمید پتاسیم | فروش برمید پتاسیم
ژانویه 2, 2016
دی فنیل آمین | خرید دی فنیل آمین | فروش دی فنیل آمین
ژانویه 2, 2016

برمو فنل بلو | معرف برومو فنل بلو | بروموفنل بلو | خرید برمو فنل بلو | فروش برمو فنل بلو

ارائه دهندگان این محصول


برمو فنل بلو ( 3′,3″,5′,5″-tetrabromophenolsulfonphthalein, BPB, albutest ) در قالب یک شناساگر pH ، شناساگر رنگ و حتی یک رنگ به کار گرفته می شود . به آهستگی با اضافه کردن برومین زیادی به یک محلول داغ فنل سولفون فتالئین در اسید استیک گلاسیال می توان این ماده ی شیمیایی را مهیا کرد .

 

کاتالوگِ مواد شیمیایی مرک

 

کاربرد برمو فنل بلو

به عنوان یک شناساگر باز – اسید ، محدوده ی مفید آن بین pH 3.0 و 4.6 قرار دارد . رنگ آن می تواند از زرد در pH 3.0 به رنگ آبی در pH 4.6 تغییر یابد ، این واکنش به شکل برگشت پذیر است . برمو فنل بلو از نظر ساختاری با فنل فتالئین در ارتباط قرار دارد .

از این ترکیب به عنوان یک شناساگر رنگی برای مطالعه ی فرآیند الکتروفورز ژل آگارز نیز استفاده می شود . از آن جایی که این ماده ی شیمیایی یک بار نسبتا منفی در pH متوسط حمل می کند ، در ژل حرکتی در جهت مشابه با DNA یا پروتئین دارد ، سرعت مهاجرت آن وابسته به چگالی ژل و ترکیب بافری است ، ولی در یک ژل آگارز معمول 1 درصد و در یک بافر 1X TEA یا بافر TBE ، برمو فنل بلو با سرعتی مشابه با قطعه ی DNA در حدود 300 جفت باز مهاجرت می کند . زایلن سیانول و اورنج G نیز احتمال این وجود دارد که برای این هدف استفاده شوند .

برمو فنل بلو به عنوان یک رنگ نیز در محیط آزمایشگاه به کار گرفته می شود . در pH خنثی ، این رنگ به شکل قوی تری نور قرمز را جذب و نور آبی را انتقال می دهد . محلول های این رنگ در نتیجه به رنگ آبی هستند . در pH پایین ، این رنگ نور ماورای بنفش و نور آبی را قوی تر جذب می کند و در محلول زرد رنگ به نظر می رسد . در محلولی با pH 3.6 ( در وسط محدوده ی تغییر رنگ این شناساگر pH ) که به وسیله ی حل شدن در آب بدون تنظیم pH به وجود می آید ، برمو فنل بلو یک رنگ مشخص قرمز – سبز دارد که در آن تغییرات بارز رنگی وابسته به غلظت و / یا طول مسیری است که از بین آن محلول مشاهده می شود .

در بازار فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی برمو فنل بلو مرک کد 108122 از کمپانی merck آلمان و نیز برمو فنل بلو سیگما آلدریچ با کد CAS Number 115-39-9 موجودند

 

قیمت برمو فنل بلو

برای اطلاع از قیمت برمو فنل بلو می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است