ارائه دهندگان این محصول


پریدات سدیم یکی از نمک های معدنی مختلف به شمار می رود که از یک کاتیون سدیم و آنیون پریدات تشکیل شده است . احتمال این وجود دارد کهاز پریدات سدیم هم چنین به عنوان نمک سدیم اسید پریودیک یاد شود . همانند با تمامی پریدات ها در دو شکل مختلف دیده می شود یعنی : متا پریدات سدیم که فرمول NaIO4 را دارد و اورتو پریدات سدیم که معمولا به معنای پریدات هیدروژن سدیم (Na2H3IO6) بوده گرچه به شکل کامل با نمک اورتو پریدات سدیم یعنی Na5IO6 واکنش داده شده را نیز می توان مهیا کرد . هر دو نمک ها عامل های اکسید کننده ی موثر و مفیدی محسوب می شوند .

 

کاتالوگِ مواد شیمیایی مرک

 

ساختمان مولکولی پریدات سدیم

متا پریدات سدیم کریستال های چهار ضلعی را شکل می دهد که در خود مقدار اندکی یون های نامنظم IO4 با فواصل متوسط پیوندی 1.775 Å دارند در حالی که یون های به وسیله ی 8 اتم اکسیژن در فواصل 2.54 و 2.60 Å احاطه می شوند .

پریدات هیدروژن سدیم کریستال های چند ضلعی به وجود می آورد . اتم های ید و سدیم هر دو به وسیله ی یک نظم سه هشت ضلعی از 6 اتم اکسیژن احاطه شده اند ، گرچه هشت ضلعی NaO6 قویا شکلی با ساختار نا منظم دارد . گروه های IO6 و NaO6 از راه لبه ها و رئوس متداول در ارتباط با هم دیگر هستند .

انکسار پودر مشخص می کند که Na5IO6 در سیستم مونوکلینیک ( گروه فضایی C2/m ) کریستاله می شود .

جنبه های کاربردی پریدات سدیم

این نمک معدنی را می توان در محلول به منظور باز کردن حلقه های ساکارید بین دیول های ( نوع الکل ) ویسینال به کار برد که سبب می شود دو گروه آلدهید باقی بمانند . این فرآیند اغلب اوقات در برچسب گذاری ساکارید ها با مولکول های فلورسانت یا دیگر نشانگر ها همانند با بیوتین استفاده می شود . به این خاطر که این فرآیند نیاز به دیول های ویسینال دارد ، اکسیداسیون پریدات معمولا به شکل گزینشی ترمینال 3 مولکول RNA ( ریبوز دارای دیول های ویسینال است ) را در عوض DNA برچسب گذاری می کند به این علت که دی اکسی ریزور دارای دیول های اکسینال نیست .

از نمک NaIO4 در حوزه ی شیمی معدنی برای گسستن دیول ها برای تولید دو آلدهید استفاده می شود .

در بازار فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی پریدات سدیم مرک از کمپانی merck آلمان و نیز پریدات سدیم سیگما آلدریچ موجودند

قیمت پریدات سدیم

برای اطلاع از قیمت سدیم پریدات می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

 

دیدگاه ها بسته شده است