از دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی برای اندازه گیری بیوشیمیایی مواد استفاده می شود ؛ دو روشی که برای اندازه گیری بیوشیمیایی مواد استفاده می شوند عبارت از روش های enf point و کینتیک می باشند. در روش enf point مخلوط نمونه و معرف برای مدت زمان معینی انکوبه می گردد تا واکنش به نقطه انتها یا تعادل خود برسد. در روش kinetic واکنش تحت نظر قرار گرفته و میزان جذب نوری به دفعات و با فاصله زمانی مشخص اندازه گیری می گردد. میزان تغییر جذب نوری در واحد زمان مشخص کننده غلظت ماده مورد نظر است.

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات اندازه گیری

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات آزمایشگاه طبی

 

از الکترودهای مخصوص هر یک از یون ها در بسیاری از اتوآنالایزر ها برای تعیین میزان کاتیون ها و آنیون ها در نمونه استفاده می شود. از جمله این یون ها می توان به Mg2+، Ca2+،Li+،K+،Cl-Na+ و HCO3 اشاره نمود. اساس اندازه گیری یون ها اختلاف پتانسیل خارج و داخل الکترودها است. این اختلاف پتانسیل ارتباط مستقیمی با غلظت یون مربوطه در نمونه دارد.هرچه غلظت یون بیشتر باشد، اختلاف پتانسیل بیشتر بوده و ارتباط مستقیمی با غلطت یون مربوطه در نمونه دارد. مقدار یون معمولاً بر حسب میلی مول در لیتر و یا میلی اکی والان در لیتر گزارش می شود. از الکترودهای مخصوص برای اندازه گیری مواد غیر یونی نیز می توان استفاده نمود. (مانند گلوکز و اوره ).

اصول کارکرد بیشتر اتوآنالایزر ها

از نظر اصول کارکرد بیشتر اتوآنالایزر ها به یک شیوه عمل می کنند:

 • ظروف کوچک حاوی نمونه ها به ترتیب شماره بر روی محفظه ها مخصوص بر روی سینی آزمایش قرار می گیرند.
 • در بعضی از اتوآنالایزر ها نیازی به جداسازی سرم نبوده و لوله نمونه گیری را پس از سانتریفوژ و برداشت درب پلاستیکی یا لاستیکی آن به ترتیب شماره در جای خود قرار می دهند. حتی همان طور که قبلا نیز بیان شد، در دستگاههای تجزیه گر جدید نیازی به برداشت در لوله نیز نمی باشد.
 • براساس برنامه هایی که به رایانه دستگاه اتوآنالایزر داده شده، یکی از بازوهای دستگاه اتوآنالایزر بسته به آزمایشات درخواستی حجم معینی از نمونه را برداشته و به یک کوت واکنش اضافه می نماید.
 • قسمت انتهایی برداشت کننده بعد از برداشت نمونه و قبل از آن که نمونه دیگری را بردارد، به طور خودکار چندین بار با آب مقطر شستشو خواهد شد.
 • بازو دوم دستگاه اتوآنالایزر مسئول برداشت معرف است.
 • این بازو نیز بعد از برداشت یک معرف و ریختن آن به داخل کوت واکنش، قبل از ان که معرف دیگری را بردارد به طور خودکار چندین بار با آب مقطر شستشو می شود تا مجرای داخلی آن تمیز و خشک شود.
 • حجم معرف برداشت شده نیز باید از طریق رایانه دستگاه اتوآنالایزر تعیین شده باشد.
 • پس از به تعادل رسیدن واکنش (روش End point ) و با در فواصل زمانی معین ( روش کینتیک ) میزان جذب نوری کوت واکنش اندازه گیری می گردد. سپس رایانه دستگاه اتوآنالایزر بر اساس فاکتورهایی که از قبل برای آن تعریف گشته غلظت ماده مورد نظر در نمونه را محاسبه و گزارش خواهد نمود.

در برخی از تجریه گرها از روش های مخصوصی استفاده می شود، به عنوان مثال:

 • برخی از آنها از معرف های قرص خشک استفاده می کنند.
 • محفظه معرف دارای 48 ظرف نگهدارنده قرص می باشد که هر یک 300 قرص را در خود جای می دهند.
 • نمونه ها در همان ظروف اولیه در داخل دستگاه اتوآنالایزر قرار می گیرند.
 • بارکدی که به ظروف جمع آوری داده می شود کلیه اطلاعات مربوط به هر کدام از نمونه ها را ارائه می دهد.
 • دستگاه اتوآنالایزر کد رایانه را خوانده و یک قرص مخصوص برای هر یک از آزمایشات را در کوت واکنش یکبار مصرف می اندازد. سپس حلال قرص نیز به کوت واکنش افزوده شده ، پس از مدت معینی حجم مشخصی از نمونه نیز به کوت اضافه گشته و با معرف مخلوط می گردد.
 • در این سیستم ها نور از یک منبع مانند لامپ کوارتز یا هالوژن یه 8 شعاع نوری تقسیم می شود.
 • هر کدام از شعاع های نوری از طریق هدایت کننده به طرف یکی از کوت های واکنش رفته جذب نوری در طول موج مناسب و از قبل تعیین گشته ای اندازه گیری می گردد.
 • نوری که از میان لوله نورسنج عبور می کند، بوسیله لوله افزایش دهند هنور اندازه گیری می شود.
 • نتایج اندازه گیری به ریز پردازنده (microprocessor) فرستاده می شود، تا ارزیابی گردند.
 • اگر غلظت ماده مورد بررسی از حد محدوده ای که این برای آن تعیین گشته فراتر باشد رایانه دستگاه اتوآنالایزر آن را به اطلاع کاربر می رساند.
 • کاربر نیز باید نمونه را برداشته آن را رقیق نموده و مجدداً آزمایش را تکرار کند.

این اتوآنالایزر ها دارای الکترودهای مخصوص انواع یون ها بوده، می توانئ مقادیر Na+ و K+ و Cl- و لیتیوم ( Li+ ) را اندازه گیری کنند.
پاره ای از اتوآنالایزر ها از پلاریزاسیون فلورسان (Fluorescence Polarization=FP ) برای اندازه گیری سطح داروها و هورمون ها در نمونه استفاده می کنند. در این روش نمونه بیمار با معرف و آنتی بادی مخصوص مخلوط می شود.سپس ردیاب آزمایش که ماده فلوروسئین است به مخلوط اضافه شده به آنتی بادی ها متصل می گردد.
در صورتی که مخلوط فوق در معرض نور پلاریزه با طول موج مناسب قرار گیرد، نور پلاریزه جذب گشته و با طول موج بالاتری منعکس می گردد. نور منعکس گشته توسط ردیاب های مخصوص مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. این سیستم قادر است با استفاده از نور و الکترودهای مخصوص، انواع یون ها، آنزیم ها، داروهای مخدر، الکترولیت ها و سایر مواد را اندازه گیری کند.

روش های نگهداری دستگاه اتوآنالایزر

 • جهت نصب و راه اندازی دستگاه اتوآنالایزر از مکانی که دور از نور مستقیم خورشید و منبع گرما است استفاده کنید.
 • جهت کالیبراسیون، نگهداری و همچنین خدمات تنظیمی از دستورالعمل های شرکت سازنده پیروی کنید.
 • در صورت ریخته شدن هر نوع مایعی به روی دستگاه فوراٌ آن را تمیز کنید.
 • به صورت چشمی اجزای دستگاه را بررسی نموده و سالم بودن اجزای آن را مطابق استانداردهای شرکت سازنده تأیید کنید.
 • لامپ ها و فیوزهای از کار افتاده را مطابق دستورالعمل های شرکت سازنده تعویض نمایید.
 • سطوح خرجی دستگاه را در صورت آلودگی می توانید به کمک یک پارچه آغشته به شوینده های ضعیف نظافت کنید.
 • موارد ایمنی کار با دستگاه را رعایت نمایید.

 

قیمت اتوآنالایزر

برای اطلاع از قیمت دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است