روش فلیم فتومتر جهت تعییـن کمـی و کیفـی غلظت انواعی از کاتیون، مخصوصا فلزاتی که راحت تحریک می شوند و با دمای شعله نسبتا کم به سطح های انـرژی بـالاتـری مـی رونـد (مـانـنـد سدیم، پتاسیم، کلسیم، روبیدیوم، سزیم،مس و باریوم به کار می رود

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات اندازه گیری

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات آزمایشگاه طبی

 

در روش فلیم فتومتر از شعله برای تبخیر محلول و تصفیه فلز استفاده می گردد و که سبب انتقال الکترون ظرفیت به یک لایه ی انرژی بـالاتـر مـی شـود و با بازگشت الکترون به حالت اولـیـه فوتونی با یک طول موج مـشـخـص بـرای هـر فـلـز تـولـیـد مـی شـود.

فـلیم فتومتر از فیلترهای نوری جهت مانیتورینگ و یافتن نـور بـا طـول مـوج خـاص اسـتـفاده مـی‌کـندو این گونه با بررسی این طول موج ها و مقایسه آن ها با طول موج های مـربـوط بـه فـلـزات شـنـاخـتـه شـده، فـلـزات موجود در نمونه آزمایش شناسایی می شود

در آزمایشگاه ها معمولا دستگاه فلیم فتومتر جهت تعیین غلظت لیتیم، سدیم و پتاسیم خون و یا غلظت پتاسیم و سدیم ادرار هم به کار گرفته می گردد.

فلیم فتومتر لیتیم را به عنوان رفرنس داخلی دستگاه در نظر می گیرد تا هم دقت بیشتری داشته باشد و هم امکان جبران تغییرات داخلی خود دستگاه امکان پذیر شود.

موقع تعیین غلظت لیتیم در خون پتاسیم رفرنس داخلی فلیم فتومتر می باشد. جهت تشخیص در همه ی آزمایشات خونی در تمامی تجهیزات آزمایشگاه ( به جز سل کانتر ) از فتومتری (نور سنجی)، لنز نوری و فیلتر نوری استفاده می شود.

اجزاء اصلی فلیم فتومتر

اجزاء اصلی یک فلیم فتومتر با استاندارد داخلی:

اتومایزر

نقش اتومایزر در این روش پخش محلول به قطرات بسیار ریز و تخلیه آن در شعله است . با ورود نمونه رقیق شده به آتومایزر ، نیروی حاصل از جریان هوای بالای لوله موئین نمونه را به غبار بسیار ظریفی تبدیل و سپس وارد شعله می سازد . چنانچه ذرات غبار درشت باشند ، وارد شعله نشده به پایین آتومایزر برگشت نموده و دفع می شوند .نمونه بایستی با سرعت پایدار و منظم وارد شعله شود .

چسبندگی نمونه ، تراکم آن و کشش سطحی روی اندازه قطرات و سرعت اتمی شدن اثر می گذراند . رقیق نمودن مناسب نمونه این اثرات را به حداقل می رسانند.

آسپیراتور

نقش آسپیراتور در فلیم فتومتر کشیدن نمونه داخل آتومایزر می باشد . جهت انجام مکش ( Aspriation) جریان هوا در بالای لوله موئین برقرار می شود . نوک پایین لوله موئین در نمونه رقیق شده غوطه ور می شود . فشار منفی که توسط جریان هوا ایجاد می گردد باعث مکش نمونه رقیق شده به داخل لوله موئین و سپس داخل آتومایزر خواهد شد .

آشکارساز

نقش آشکارساز این دستگاه اندازه گیری شدت نور خروجی و تبدیل انرژی نورانی به جریان الکتریکی برابر می باشد . سیستم آشکارساز به طور معمول از لوله های Photomultiplier ساخته شده است.

شعله

با ورود نمونه به شعله ، حلال تبخیر ، سپس املاح خشک بخار می شوند . نقش شعله فراهم نمودن انرژی جهت شکستن پیوندهای شیمیایی و تهییج اتم های خنثی می باشد . اگر اتم ها به شکل یونیزه باشند ، گازهای احیا کننده شعله همچون کربن مونواکسید و رادیکال های آزاد یون های فلزی را به اتم های خنثی حالت پایه احیاء می نمایند .

گرچه متداول ترین سوخت شعله پروپان است اما از استیلن یا گاز معمولی که بیشتر متان می باشد نیز می توان در فلیم فتومتر استفاده نمود .

دستگاه قرائت فلیم فتومتر

دستگاه قرائت در این روش به طور معمول غلظت عنصر مورد اندازه گیری را نشان می دهد.

مونوکروماتور

نقش مونوکروماتور جداسازی طول موج خروجی ویژه ماده قابل سنجش و خارج کردن تمام طول موج های دیگری است که به آشکارساز فلیم فتومتر نرسند. اغلب از فیلترهای تداخلی به عنوان مونوکروماتور استفاده می شود . از فیلترهای برش دار ( cutoff ) منشور ، یا سیستم grating نیز استفاده می شود. تعداد فیلترهای تداخلی یا برش دار مورد نیاز بستگی به تعداد خطوط طیف قابل سنجش دارد . به عنوان مثال ، چنانچه Na،K ،Li و Cs اندازه گیری شوند چهار فیلتر مورد نیاز می باشد .

 

شرح عملکرد فلیم فتومتر

هنگام تماس یک ماده یا آئروسل با شعله ، انرژی حرارتی توسط الکترون های اوربیتال خنثی یا اتم های حالت پایه جذب می شود. این الکترونها سپس به اربیتال های با انرژی بالا ولی با پایداری کم پرتاب می شوند. چون الکترون ها ناپایدار هستند، بلافاصله به حالت قبلی یا حالت انرژی پایه بازگشت نموده و انرژی جذب شده را به شکل فوتون نوری با طول موج مشخصی که خاص هر عنصر می باشد، پس می دهند .

چنانچه نور خارج شده به نحوی توسط مونوکروماتور جدا شود که فقط طول موج انتخابی عبور نماید. شدت نور متناسب با غلظت عنصر خواهد بود.

 

شدت نور خارج شده وابسته به نسبت سوخت به هوا می باشد. از آنجائی که نگه داشتن طویل المدت این عوامل مشکل است ، از یک استاندارد داخلی جهت تصحیح تغییرات درجه حرارت یا سرعت مکش که بر میزان خروج اثر می گذارد استفاده می کنند.

 

قیمت فلیم فتومتر

برای اطلاع از قیمت دستگاه فلیم فتومتر می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است