به وسیله ای که برای کالریمتری یا فرآیند اندازه گیری گرمای واکنش های شیمیایی، تغییرات فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی استفاده می رود، کالریمتر می گویند.

انواع کالریمتر ها

کالریمتر انواع مختلفی دارند:

  1. روبسی تفاضلی
  2. میکرو کالریمتر ایزوترمال (هم دما)
  3. تیتراسیون
  4. افزایش دهنده ی آهنگ واکنش

نوع ساده فقط از یک دماسنج متصل به یک ظرف فلزی پر از آب تشکیل شده است، که در بالای یک محفظه ی احتراق به حالت معلق قرار دارد.

برای یافتن تغییر آنتالپی در هر مول از ماده A در یک واکنش بین دو ماده ی A و B این دو ماده را به آن اضافه می کنیم، دماهای اولیه و پایانی را یادداشت می کنیم. سپس با ضرب تغییر دما در جرم و ظرفیت گرمایی ویژه مواد، مقدار انرژی خارج شده و یا جذب شده، در طول واکنش مشخص می شود. با تقسیم ایت تغییر انرژی بر تعداد مول هایی که از ماده A در واکنش حضور داشتند تغییرات آنتالپی واکنش به دست آورده می شوند.

این روش اساساً در آموزش های آکادمیک برای توضیح تئوری کالریمتری مورد استفاده قرار می گیرند. میزان گرمایی که توسط محفظه از بین می رود و یا ظرفیت گرمایی ترمومتر و محفظه ی آن را در نظر نمیگیرند.

کالریمتر آدیاباتیک

این نوع برای بررسی واکنش خارج از کنترل استفاده می گردد. به دلیل اینکه این کالری متر در یک محیط آدیاباتیک به کار گرفته می شود، هرگونه گرمای تولید شده توسط نمونه ماده ی آزمایش، باعث می شود که نمونه دما را افزایش دهد و باعث به جلو راندن و تحریک واکنش شود.

کالری متر واکنشی

کالریمتر واکنشی نوعی کالری متری می باشد که در آن، یک واکنش شیمیایی در ظرف مجزای محصور شده، شروع می شود. گرماهای واکنش و گرمای کلی به دست آورده شده، توسط یکپارچه سازی جریان گرمایی، در برابر زمان اندازه گیری می گردد.

کالری متر بمبی

کالریمتر بمبی, نوعی کالری متر حجم دائمی می باشد. این کالریمتر در اندازه گیری گرمای احتراقی در یک واکنش خاص استفاده می شود. فشاری که کالری مترهای بمبی در هنگام کالری متری همزمان با اندازه گیری واکنش باید تحمل کنند، خیلی زیاد می باشد.

 

قیمت کالری متر

برای اطلاع از قیمت کالریمتر می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است