ارائه دهندگان این محصول


جهت خرید این محصول می توانید درخواست تان را از طریق ایمیل یا پیامک زیر ارسال نمایید تا کارشناسان فروش در اسرع وقت نسبت به آن رسیدگی نمایند

ایمیل : [email protected]

پاسخگویی پیامکی و تلگرامی : 09196787718

از هیدرومتر به منظور بررسی گرانش خاص یک مایع استفاده کنید . انواع هیدرومتر لیست شده در زیر را به همراه یک فرآیند گام به گام برای قرائت نتیجه ی کار با یک هیدرومتر پیدا کنید .

 

لیست قیمت و مشخصات انواع الکل سنج

 

 

دانستن چگالی مایع مورد آزمایش

در هنگام خرید هیدرومتر و چگالی سنج باید حدود چگالی مایع مورد نظرتان را بدانید و هیدورمتری انتخاب کنید که حتما عدد چگالی ماده ی شما در بازه ی اندازه گیری اش باشد برای این منظور می توانید از جدول زیر چگالی مایع مورد نظرتان را بدست آورید تا مناسب ترین چگالی سنج را خریداری نمایید

 

جدول چگالی مایعات مختلف

در جدول زیر چگالی مایع مختلف بر اساس واحد SG یا Specific Gravity که به وزن مخصوص یا چگالی ویژه معروف است درج شده است

این واحد چگالی هر ماده نسبت به چگالی آب خالص را نشان می دهد مثلا وقتی چگالی ویژه ی ماده ای 0.85 باشد یعنی چگالی آن ماده 0.85 برابر چگالی آب خالص است و اگر چگالی ویژه ماده ای 1.25 باشد یعنی چگالی آن ماده 1.25 برابر چگالی آب است

Product Temperature Specific Gravity
SG 1)
oF oC
Acetaldehyde CH3CHO 61
68
16.1
20
0.79
0.76
Acetic acid 5% - vinegar 59 15 1.006
Acetic acid - 10% 59 15 1.014
Acetic acid - 50% 59 15 1.061
Acetic acid - 80% 59 15 1.075
Acetic acid - concentrated 59 15 1.055
Acetic acid anhydride (CH3COO)2O 59 15 1.087
Acetone CH3COCH3 68 20 0.792
Alcohol - allyl 68 20 0.855
Alcohol - butyl-n 68
158
20
70
0.81
0.78
Alcohol - ethyl (grain) C2H5OH 68
104
20
40
0.789
0.772
Alcohol - methyl (wood) CH3OH 68 20 0.79
Alcohol - propyl 68
32
20
0
0.804
0.817
Aluminum sulfate 36% solution 60 15.6 1.055
Ammonia 0 -17.8 0.662
Aniline 68
32
20
0
1.022
1.035
Automotive crankcase oils
SAE-5W/10W/20W/30W/40W/50W
60 15.6 0.88-0.94
Automotive gear oils
SAE-75W/80W/85W/90W/140W/150W
60 15.6 0.88-0.94
Beer 60 15.6 1.01
Benzene (benzol) C6H6 32
60
0
15.6
0.899
0.885
Benzine 0.69
Bone oil 60 15.6 0.918
Boric acid H3BO3 46.4
59
8
15
1.014
1.025
Bromine 32 0 2.9
Butane-n 60 15.6 0.584
Butyric acid 68 20 0.959
Calcium chloride 5% 65 18.3 1.040
Calcium chloride 25% 60 15.6 1.23
Carbolic acid (phenol) 65 18.3 1.08
Carbon tetrachloride CCl4 68 20 1.594
Carbon disulfide CS2 32
68
0
20
1.293
1.263
Castor Oil 68
104
20
40
0.96
0.95
China wood oil 60 15.6 0.943
Chloroform 68
140
20
60
1.489
1.413
Coconut oil 60 15.6 0.925
Cod liver oil 59 15 0.920-0.925
Corn oil 60 15.6 0.924
Cotton seed oil 60 15.6 0.88-0.93
Creosote 60 15.6 1.04-1.10
Crude oil 48o API 60
130
15.6
54.4
0.79
0.76
Crude oil 40o API 60
130
15.6
54.4
0.825
0.805
Crude oil 35.6o API 60
130
15.6
54.4
0.847
0.824
Crude oil 32.6o API 60
130
15.6
54.4
0.862
0.84
Crude oil Salt creek 60
130
15.6
54.4
0.843
0.82
Decane-n 68 20 0.73
Diethylene glycol 60 15.6 1.12
Diethyl ether 68 20 0.714
Diphenylamine 1.16
Diesel Fuel Oil 2D/3D/4D/5D 60 15.6 0.81 - 0.96
Dowtherm 77 25 1.056
Ether, sulfuric 0.72
Ethyl acetate CH3COOC2H3 59
68
15
20
0.907
0.90
Ethyl bromide C2H3Br 59 15 1.45
Ethylene bromide 68 20 2.18
Ethylene chloride 68 20 1.246
Ethylene glycol 60 15.6 1.125
Fluoric acid 1.50
Formic acid - 10% 68 20 1.025
Formic acid - 50% 68 20 1.121
Formic acid - 80% 68 20 1.186
Formic acid - concentrated 68 20 1.221
Trichlorofluoromethane - 11 70 21.1 1.49
Dichlorodifluoromethane - 12 70 21.1 1.33
Dichlorofluoromethane - 21 70 21.1 1.37
Furfurol 68 20 1.159
Fuel oils 1/2/3/5A/5B/6 60 15.6 0.82-0.95
Gas oils 60 15.6 0.89
Gasoline a 60 15.6 0.74
Gasoline b 60 15.6 0.72
Gasoline c 60 15.6 0.68
Glycerine 100% 68 20 1.26
Glycerine 50% water 68 20 1.13
Glucose 60 15.6 1.35-1.44
Heptane-n 60 15.6 0.688
Hexane-n 60 15.6 0.664
Ink printers 60 15.6 1.0-1.4
Kerosene 60 15.6 0.78-0.82
Jet fuel 60 15.6 0.82
Lard 60 15.6 0.96
Lard oil 60 15.6 0.91-0.93
Linseed oil 60 15.6 0.92-0.94
Mercury 60 15.6 13.6
Methyl acetate 68 20 0.93
Methyl iodide 68 20 2.28
Mineral oil 0.92
Milk 60 15.6 1.02-1.05
Molasses A first 60 15.6 1.40-1.46
Molasses B second 60 15.6 1.43-1.48
Molasses C blackstrap 60 15.6 1.46-1.49
Muriatic acid 1.20
Naphtha 0.76
Naphthalene 68 20 1.145
Neatsfoot oil 60 15.6 0.917
Nitric acid 1.50
Nitrobentzene 68
59
20
15
1.203
1.205
Nonane-n 60
68
15.6
20
0.722
0.718
Octane-n 60 15.6 0.707
Olive oil 60 15.6 0.91 - 0.92
Palm oil 60 15.6 0.924
Peanut oil 60 15.6 0.92
Pentane-n 32
60
0
15.6
0.650
0.631
Petroleum oil 0.82
Phosphoric acid 1.78
Potassium hydrate 1.24
Rape oil 0.92
Sodium chloride 1.19
Sodium hydrate 1.27
Sulphuric acid 1.84
Tar 1.00
Tuluol 0.87
Turpentine oil 0.87
Vinegar 1.08
Water. fresh 1
Water. sea 36 oF 1.02
Whale oil 0.92
Xylene 0.87

1) Based on water at 60 oF and SG = 1

 

 

لیست قیمت و مشخصات انواع الکل سنج

 

انواع هیدرومتر و چگالی سنج

چگالی سنج ساده

چون دارای یک دماسنج داخلی نیستند ، از یک ترومومتر جداگانه برای اندازه گیری دما استفاده می کنند .

چگالی سنج ترمومتر دار

دارای یک دماسنج داخلی در بدنه یا بخش انتهایی برای اندازه گیری دمای نمونه .

چگالی سنج گرانش خاص

نسبت چگالی یک نمونه در دمای 15.6 درجه ی سانتیگراد به چگالی آب در همین دما .

چگالی سنج مقیاس API

مقیاس استاندارد برای محصولات نفت خام به صورتی که توسط موسسه نفت خام آمریکا ( API ) ، اتحادیه معادن آمریکا و سازمان استاندارد ها و فناوری ملی ( NIST ) انتخاب شده اند .

بومه سنج یا چگالی سنج Baumé

استفاده شده برای عصاره ها و مایعات سنگین تر از آب .

چگالی سنج بریکس ( مقیاس Brix )

مورد استفاده در صنعت قند . درجه ای از مقیاس هایی که برابر با درصد ساکروز بر اساس وزن در دما های استاندارد هستند .

 

چگالی سنج نمک یا شوری سنج

درجه بندی شده به صورت درصد برای سطح اشباع بودن از نظر نمک یا درصد بر اساس وزن نمک در محلول .

چگالی سنج الکل ( مقایس های Tralle و Proof ) یا الکل سنج

اندازه گیری مستقیم درصد اتیل الکل بر حسب وزن در آب از 0 تا 100 درصد . مقیاس Proof نشان دهنده ی خلوص الکل از 0 تا 200 proof است . Proof دو برابر درصد الکل در حجم در محلول است .

چگالی سنج یا هیدرومتر خاک

نشان دهنده ی گرانش خاص یک سوسپانسیون ، که امکان محاسبه ی درصد ذرات در قطر معادل ویژه یک ذره را فراهم می کند .

روش قرائت یک هیدرومتر

• نمونه های خود را داخل یک استوانه ی شفاف یا ظرفی که خشک است یا به خوبی با قسمتی از نمونه شستشو شده است ، بریزید .
• مطمئن شوید که نمونه به طور کامل مخلوط شده است .
• هیدرومتر را در مایع تا نقطه ای اندکی زیر مکانی که به معمولا شناور است ، فرو ببرید . مطمئن شوید که هیدرومتر و مایع آشفتگی ندارند و حباب هوایی شکل نگرفته است .
• دمای نمونه را اندازه بگیرید . به شکل ایده آل ، دمای نمونه بایستی با استاندارد دمای هیدرومتر ، معمولا 15.6 درجه ی سانتیگراد ، برابر باشد . اگر تفاوت دما غیر قابل چشم پوش است ، جداول اصلاحی می توانند برای تنظیم میزان قرائت به شما کمک کنند .
• قرائت خود را در نقطه ای لحاظ کنید که در آن جا سطح مایع از هیدرومتر عبور می کند .

 

لیست قیمت و مشخصات انواع الکل سنج

 

قیمت هیدرومتر

برای اطلاع از قیمت آب سنج یا هیدرومتر می توانید در فرم زیر درخواست خود را با جزئیات ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است