ارائه دهندگان این محصول


طیف وسیعی از مواد شیمیایی که امروزه در انواع گرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی یا صنعتی ساخته می شوند باید با استاندارد ایزو 9001:2008 سازمان بین المللی استاندارد ها ( ایزو ) مطابقت داشته باشند . سیستم های مدیریت کیفیت با همخوانی داشتن با استاندارد های ایزو مواد شیمیایی تولید می کنند که از نظر استاندارد برای اکثر کاربرد ها چه در صنعت و چه در مصارف خانگی بدون خالص سازی بیشتر ، مناسب باشند . مواد شیمیایی استفاده شده در آزمایشگاه ها طبق مجموعه ی برتری از استاندارد ها ساخته می شوند ، استاندارد هایی که بعضی از آن ها توسط جامعه مواد شیمیایی آمریکا ( ACS ) وضع می شوند و در سراسر جهان شناخته شده اند و گرچه بعضی دیگر از آن ها توسط کارخانه ها با این تفکر وضع می شوند که یک استاندارد بین المللی هستند ولی در حقیقت این طور نیست .

کاتالوگِ مواد شیمیایی مرک

طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس درصد خلوص

برای تکذیب هر گونه امر مردودی بین استاندارد ها مقیاسی که این جا استفاده خواهد شد از بیشترین خلوص تا کمترین خلوص خواهد بود .

  • گرید تحلیلی Analytical chemistry grade ( خلوص استثنائی تقریبا نزدیک به بیشتر از 99 درصد )
  • گرید آزمایشگاهی Laboratory chemistry grade ( بسیار خالص نزدیک به بیشتر از 97 درصد )
  • گرید عمومی / آزمایشگاهی Laboratory/ General chemistry grade ( درجات متغیری از خلوص بسته به نوع استاندارد )
  • گرید عمومی General chemistry grade ( خالص تقریبا نزدیک به بیشتر از 95 درصد )
  • گرید صنعتی Industrial chemistry grade ( ناخالص بیشتر از تقریبا 90 درصد )

 

تعریف انواع گرید مواد آزمایشگاهی

گرید های عمومی مواد شیمیایی

گرید AR

گرید استاندارد Mallinckrodt معرف های تحلیلی ; مناسب برای استفاده ی کلی و در آزمایشگاه . اگر ماهیت این معرف هم چنین با پیش نیاز های جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا در رابطه با معرف های تحلیلی مطابقت داشته باشد ، به آن عنوان معرف AR ( ACS ) داده می شود . ( علامت تجاری MBI )

گرید CP یا Chemically Pure

محصولات دارای میزان خلوصی که برای استفاده در کاربرد های عمومی مناسب هستند .

 

گرید FCC

محصولاتی که با پیش نیاز های مجموعه ی قوانین ( کدکس ) مواد شیمیایی غذایی مطابقت دارند .

 

گرید معرف تضمین شده ( GR ) یا Guaranteed Reagent

مناسب برای استفاده در شیمی تجزیه ، محصولاتی که با پیش نیاز های جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا ( ACS ) در جایی که امکان استفاده از آن ها است ، همخوانی دارند . ( علامت تجاری EMD )

 

گرید آزمایشگاهی یا Lab Grade

طیفی از محلول های مناسب برای روش های هیستولوژی و کاربرد های عمومی آزمایشگاهی .

 

گرید NF یا National Formulary

مواد شیمیایی که با پیش نیاز های کتاب فرمول ملی آمریکا همخوانی دارند .

 

گرید OR یا Organic reagent

معرف های آلی که برای کاربرد های تحقیقاتی مناسب هستند . ( علامت تجاری MBI )

 

گرید عملی یا Practical

به دسته ای از مواد شیمیایی با کیفیت خوب اطلاق می شود که در بین آن ها خبری از استاندارد های رسمی نیست . مناسب برای استفاده در رابطه با کاربرد های عمومی . مواد شیمیایی آلی با گرید عملی ممکن است حاوی مقادیر اندکی از ایزومر های حد واسط باشند .

 

گرید استاندارد اولیه یا Primary Standard

گرید تحلیلی با خلوص استثنائی که به صورت ویژه ای برای استاندارد سازی محلول های حجم سنجی و آماده سازی استاندارد های مرجع ساخته می شود .

گرید خالص شده یا Purified

به دسته ای از مواد شیمیایی با کیفیت خوب اطلاق می شود که در بین آن ها خبری از استاندارد های رسمی نیست . این گرید معمولا به مواد شیمیایی آلی محدود می شود .

گرید معرف یا Reagent

بالاترین میزان کیفیتی که این ماده ی شیمیایی از نظر تجاری می تواند داشته باشد . جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا به صورت رسمی برای این ماده ویژگی هایی وضع نکرده است .

گرید معرف A.C.S یا Reagent A.C.S

به گروهی از مواد شیمیایی آزمایشگاهی با کیفیت بالا برای کاربرد های آزمایشگاهی گفته می شود . مخفف “ A.C.S” به معنای ماده ی شیمیایی است که با ویژگی های وضع شده توسط جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا هماهنگی دارد . یک گواهینامه ای تحلیلی به دنبال درخواست داده می شود .

گرید فنی یا Technical

گریدی که برای کاربرد های عمومی صنعتی مناسب است .

 

گرید USP یا US Pharmacopeia

مواد شیمیایی ساخته شده تحت اعمال خوب آزمایشگاهی و این که با پیش نیاز های سازمان دارویی آمریکا هماهنگی دارد .

 

گرید USP / GenAR

طیفی از مواد شیمیایی ساخته شده تحت cGMP ، هماهنگی داشتن با پیش نیاز های 1995 USP 23 ، مطابق با سازمان دارویی اروپا (PhEur, EP ) و ویژگی های وضع شده توسط سازمان دارویی بریتانیا ( BP ) و زمانی که مناسب باشد تست اندازه گیری اندوتوکسین به روش LAL گرفته می شود . ( علامت تجاری MBI )

 

انواع اسید آزمایشگاهی

گرید AR Select

گروهی از اسید هایی که به صورت ویژه ای برای تحلیل فلزات کمیاب توسعه داده می شوند ; به نحوی که برای تا حداکثر 28 فلز در محدوده ی 0.05 تا 0.0005 ppm مورد آنالیز قرار می گیرند .

 

گرید AR Select Plus

خالص ترین گرید اسید های Mallinckrodt . اسید های AR Select Plus با استفاده از روش نقطه ی زیر جوش ساخته می شوند و در بطری های فلورو پلیمر برای حفظ خلوص ، بسته بندی می شوند . این محصولات برای بررسی وجود 45 عنصر در محدوده ی 3.5 تا 0.005 ppb محک زده می شوند تا اطمینانی برای میزان کم تداخل در پس زمینه باشد .

 

گرید محیطی یا Environmental Grade

اسید هایی با خلوص فوق العاده بالا که از طریق تک فرآیند تقطیر زیر نقطه ی جوش خالص می شوند .

 

گرید پلاس محیطی یا Environmental Grade Plus

اسید هایی که توسط تقطیر اسید های گرید محیطی برای دومین بار تولید می شوند . این محصول اسید دو بار تقطیر شده زیر نقطه ی جوش جوش با بالاترین میزان خلوص موجود است .

 

اسید های گرید OmniTrace

خلوص بالاتر از گرید معرف ، مناسب برای آنالیز فلز های کمیاب . اسید هایی که برای بررسی حداقل 33 فلز متفاوت آنالیز می شوند . فلز های کمیاب به طور معمول در محدوده ی ppb قرار دارند ( علامت تجاری EMD ) .

 

اسید های گرید Suprapur

اسید گرید با خلوص بالا که توسط شرکت E. Merck. ساخته می شود . برای روش های صنعتی حساس مناسب است . برای فلزات کمیابی که در محدوده ی اندک ppb ، به طور متداول کمتر از محدوده های کشف ، قرار دارند . این گرید برای اسید ها و نمک ها به کار گرفته می شود . ( علامت تجاری EMD )

 

گرید Tracemetal

اسید های تولید شده برای کسب آلودگی فلزی بسیار اندک در محدوده ی ppb . به طور کلی برای هضم نمونه ها پیش از تحلیل ICP استفاده می شود . هر قسمت برای بررسی 32 فلز توسط روش ICP/MS تحلیل می شود ( هضم Tedia ) .

 

گرید Tracemetal Plus

برای آنالیز فلزات کمیاب بسیار مهم ، اسید هایی که توسط دوبار تقطیر زیر نقطهی جوش ساخته می شوند تا آلودگی فلزی اندک در محدوده ی ppt به دست آورده شود . هر قسمت برای بررسی 32 فلز توسط روش ICP/MS تحلیل می شود ( هضم Tedia ) .

کاتالوگِ مواد شیمیایی مرک

گریدهای کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و طیف سنجی

گرید ChromAR

حلال های مطابق با ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS که برای کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی UV مناسب هستند . ( علامت تجاری MBI )

 

گرید HPLC/Spectro

برای پیش نیاز های استاندارد کروماتوگرافی در روش های HPLC و طیف سنجی . ( هضم Tedia )

 

حلال های گرید OmniSolv HPLC

معرف های با کیفیت تست شده برای بررسی سازگاری استفاده از آن ها در کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا . محصولاتی که با ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS برای استفاده در کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی UV مناسب هستند . ( علامت تجاری MBI )

 

گرید SpectrAR

طیفی از حلال های ساخته شده برای کاربرد های طیف سنجی UV . ( علامت تجاری MBI )

 

حلال هایی با کاربرد چندگانه

 

گرید Absolv

به شکل خاصی تقطیر شده برای داشتن سطوح خلوصی بالاتر از حد پیش نیاز ها برای HPLC, TLC, GC و آنالیز رسوب آفت کش . ( علامت تجاری Tedia )

 

گرید Accusolv

تقطیر شده در حلال های شیشه برای کروماتوگرافی مایع و گاز ، آنالیز باقی مانده و طیف سنجی .

 

حلال های گرید OmniSolv

برند EMD برای حلال های با خلوص بالا . تولید شده با استفاده از آخرین تجهیزات خالص سازی . تست شده برای بررسی مناسب بودن برای استفاده در زمینه های طیف سنجی ، آنالیز رسوب ، کروماتوگرافی گازی و مایع به شکلی که در کاتالوگ لیست شده است .

 

گرید UltimAR

حلال هایی که با مشخصات وضع شده توسط سازمان ACS هماهنگی دارند و عملکرد پایداری برای کروماتوگرافی مایع ، تغلیظ / استخراج ، طیف سنجی UV و کاربرد های عمومی فراهم می کنند . ( علامت تجاری MBI )

 

گرید های رسوب و آفت کش

 

حلال های با گرید HR-GC OmniSolv

برند EMD برای حلال هایی با بالاترین میزان خلوص موجود . تست شده برای بررسی مناسب بودن برای استفاده در زمینه های کروماتوگرافی گازی با دقت بالا . ناخالصی های کروماتوگرافی گازی موئین در مقادیر قسمت در تریلیون توسط روش ECD / مقادیر قسمت در میلیارد توسط روش FID . کروماتوگرام های Capillary GC-FID و ECD با غلظت 1000:1 به دست آمده در هر بطری ( علامت تجاری EMD ) .

 

مواد شیمیایی نانو گرید

حلال هایی که با ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS برای اعمال تغلیظ / استخراج مواد آلی که از روش های کشف FID و ECD استفاده می کنند ، مطابقت دارد ( علامت تجاری MBI ) .

 

حلال های گرید رسوب

حلال های تست شده برای بررسی مناسب بودن برای استفاده در آنالیز رسوب آفت کش .

 

گرید های حلال های استاندارد

 

گرید Acculute

محلول های استاندارد حجم سنجی که در آمپول های کوچک یا بطری های مهر و موم شده قرار داده می شوند .

 

گرید StandARd

محلول های آماده شده از جمله تیترانت ها و استاندارد های جذب اتمی . این محلول ها برای استفاده در روش های ACS, USP و NF و کاربرد های عمومی آزمایشگاهی مناسب هستند ( علامت تجاری MBI ) .

 

گرید محلول های استاندارد شده یا Standardized Solution

محلول های آماده شده برای مواد خامی که با پیش نیاز های وضع شده توسط سازمان مواد شیمیایی آمریکا هماهنگی دارند یا از آن فراتر می روند . زمانی که خبری از ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS نیست ، مواد شیمیایی با بالاترین میزان خلوص موجود استفاده می شوند . تمامی محلول های آبی با استفاده از آب یون زدایی شده با خلوص بالا آماده می شوند که با پیش نیاز های برای آب گرید 1 Reagent نوع ASTM هماهنگی دارند . این محلول ها به شکل مستقیم مطابق با استاندارد های NIST یا مواد گرید استاندارد اولیه ای که موجود هستند ، استاندارد می شوند ( مخصوص محلول های تولید شده با گرید معرف ) .

 

گرید های کاربرد های بیوتکنولوژی

 

گرید Accugen

معرف مجدد کریستالی شده یا تقطیر شده ی با خلوص بالا برای زیست مولکولی و بیوتکنولوژی .

 

گرید Anhydrosolv

حلال هایی که به شکل ویژه ای برای هماهنگی با مشخصات آب کمتر از 50 ppm خشک می شوند . این حلال های با خلوص بالا در بطری مهر و موم شده از طرفین بسته بندی می شوند ( علامت تجاری Tedia )

 

گرید BIO

حلال هایی که به شکل ویژه ای برای کاربرد های بیوتکنولوژی خالص و آنالیز می شوند ( علامت تجاری Tedia ) .

 

گرید DriSolv

حلال به شکل ویژه خشک شده برای سنتز آلی ( علامت تجاری EMD ) .

 

گرید GenAR

طیفی از معرف های به شکل ویژه توسعه یافته برای استفاده در تحقیقات ژنتیکی و بیوتکنولوژی . ( علامت تجاری MBI )

 

گرید OmniSolv Biosynthesis

برند EMD برای حلال های بیوتکنولوژی با خلوص بالا . تست شده برای بررسی مناسب بودن برای استفاده در سنتز زیست مولکولی ، توالی بندی و جدا سازی های کروماتوگرافی تحت شرایط گرادیان و ایزوکراتیک . حلال هایی فاقد آمین ، خلوص بیشتر از 99.99 درصد ، محتوای آب کم و میزان اسیدی بودن پایین . ( علامت تجاری EMD )

 

گرید های متفرقه یا Miscellaneous

 

گرید Accutint

کاغذ تست pH در دیسپنسری که استفاده از آن آسان است .

گرید ScintillAR

مواد شیمیایی که به شکل ویژه ای برای استفاده در سوسو سنجی ( scintillometry ) مایع کنترل می شوند ( علامت تجاری MBI ) .

 

گرید SilicAR

محصولات ژل سیلیکا با مشخصات شیمیایی و فیزیکی که برای کروماتوگرافی لایه نازک و ستونی بهینه شده اند . ( علامت تجاری MBI )

محلول های حجم سنجی با مارک معرف یا Reagents Branded Volumetric Solutions

 

محلول هایی که با مواد خامی که با پیش نیاز های جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا همخوانی دارند یا فراتر از آن هستند ، تولید می شوند . زمانی که خبری از مشخصات وضع شده توسط این سازمان نیست ، از مواد شیمیایی با بیشترین میزان خلوص استفاده می شوند . تمامی محلول های آبی با استفاده از آب یون زدایی شده با خلوص بالا آماده می شوند که با پیش نیاز های برای آب گرید 1 Reagent نوع ASTM هماهنگی دارند . دستور العمل های تولید سخت گیرانه ، دقیق و سوابق کنترل کیفی به منظور امکان ردیابی مواد خام نگهداری می شوند . نمونه ها به مدت حداقل 5 سال حفظ می شوند . تمامی محلول ها به منظور مطابقت با مشخصات وضع شده بر روی برچسب تضمین شده هستند .

تمامی برچسب های محلول های با گرید معرف باید با تمامی قوانین سازمان های ایزو ، DOT و OSHA هماهنگی داشته باشند و شامل اطلاعات زیر شوند :
• تاریخ انقضاء
• تاریخ تولید
• مواد مرجع استاندارد استفاده شده
• Actual Lot Analysis
• فضایی برای تاریخ دریافت شده و تاریخ باز شده
• لوزی آتش ( استاندارد سازمان NFPA )

کاتالوگِ مواد شیمیایی مرک

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

برای اطلاع از قیمت مواد آزمایشگاهی می توانید در فرم زیر درخواست خود را با جزئیات ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است