یک سوزن سرنگ آزمایشگاهی سه قسمت دارد که تشکیل شده اند از دهانه ، میله و سر سوزن . کلاهک ( یا دهانه ) در یک انتهای سوزن واقع شده است و قسمتی است که در ارتباط با سرنگ می باشد . میله دنباله ای طویل از سوزن می باشد که شکلی باریک داشته و به صورت اریب در یک انتها برای ایجاد یک نقطه واقع شده است . سوراخ باریک میله ی سوزن lumen نام دارد . سوزن های یک بار مصرف را همواره بایستی هنگام مهیا سازی مخلوط ها استفاده کرد به این علت که از پیش استریل شده می باشند و به منظور حفظ این امر بسته بندی آن ها به صورت تکی می باشد .

طراحی سوزن سرنگ آزمایشگاهی

طراحی اندازه ی سوزن سرنگ آزمایشگاهی بر پایه ی طول و مقیاس اندازه گیری می باشد . طول یک سوزن به اینچ از نقطه ی اتصال کلاهک و میله تا راس مورد اندازه گیری قرار می گیرد . طول سوزن ها مختلف و از 3.5 تا 3.8 اینچ است ، برخی از سوزن هایی که برای استفاده در رابطه با کاربرد های خاص می باشند حتی طول بیشتری دارند .

هنگام گزینش یک سوزن سرنگ آزمایشگاهی بایستی دو عامل را در نظر داشت یعنی ویسکوزیته ی محلول و طبیعت دریچه ی لاستیکی روی ظرف محلول های تزریقی . سوزن سرنگ آزمایشگاهی که lumen های بزرگتری دارد را بایستی برای محلول های چسبنده استفاده کرد . سوزن های کوچک تر اگر درپوش لاستیکی آن ها را بشود به سهولت برداشت ، ترجیح داده می شوند . برداشتن درپوش هنگامی است که سوزن یک قطعه از درپوش لاستیکی را سوراخ یا پاره می کند و بعدا به داخل ظرف افتاده و به دنبال آن باعث ایجاد آلودگی می شود .

نوک سوزن سرنگ آزمایشگاهی به سه شکل متداول دیده می شود یعنی : نوک لغزشی ، Luer-Lok و خارج از مرکز . نوک های لغزشی این امکان را به وجود می آورند که سوزن به سرنگ توسط عمل اصطکاک حفظ شود . سوزن سرنگ آزمایشگاهی به شکل معقولی محکم بوده ، ولی امکان این وجود دارد که اگر به خوبی متصل نشده باشد یا اگر فشار با میزان قابل توجهی اعمال شود ، بیرون آید . نوک های Luer-Lok همان طور که نام آن ها نشان می دهد سبب قفل شدن سوزن در محلی که قرار دارد می شود . نوک های خارج از مرکز هنگامی به کار گرفته می شوند که سوزن بایستی در موازات با صفحه ی تزریق باشند همانند با تزریق درون پوستی .

یک سوزن تزریق زیر جلدی سوزنی مقعر شکل می باشد که به شکل متداولی با یک سرنگ به منظور تزریق مواد به داخل بدن یا بیرون کشیدن مایعات از آن به کار گرفته می شود . ممکن است استفاده از آن ها به منظور بیرون کشیدن نمونه های مایعاتی از بدن ، به عنوان نمونه خون از رنگ ، باشد .

یک سوزن تزریق زیر جلدی به منظور ارائه ی سریع مایعات ، یا هنگامی که ماده ی تزریق شده امکان هضم شدنش وجود ندارد ، یا چون امکان جذب آن وجود ندارد ( همانند با انسولین ) یا به این علت که سبب آسیب رسانی به کبد می شود ، به کار گرفته می شود . روش های ممکن متعددی به منظور انجام یک عمل تزریق به چشم می خورد .

 

دیدگاه ها بسته شده است