تجهیزات آزمایشگاه هواشناسی و محیط زیست امکان شناسایی کردن و کمیت گذاری ترکیب ها و آلاینده های موجود در هوا ، خاک یا آب را دارند . از سوی دیگر ، تست های محیط زیست قادر به تایید این هستند که یک محصول یا یک قطعه از تجهیزات هنگامی که در دنیای واقعی واقع شوند عمکردی همانند با آن چیزی که انتظار می رفته است دارند یا خیر . چنین چیزی می تواند در قالب یک تست هواشناسی ( به عنوان نمونه دما و رطوبت ) یا تست مکانیکی ( به عنوان نمونه اندازه گرفتن میزان شوک یا ارتعاش ) باشد .

جنبه های کلیدی استفاده از تجهیزات آزمایشگاه هواشناسی و محیط زیست

تجهیزات آزمایشگاه هواشناسی و محیط زیست در محیط های گوناگون موارد زیر را در بر می گیرند

  • تست شیمیایی محیط زیستی
  • کشاورزی
  • امنیت و سلامت عمومی
  • تست میدانی
  • پتروشیمی ، به همراه دیگر موارد .

اهمیت تست محیط زیست

با توجه به اینکه جهان روز به روز بیشتر نسبت به تجهیزات آزمایشگاه هواشناسی و محیط زیست توجه نشان می دهد این امر سبب بالا رفتن میزان تقاضا برای ابزار لازم برای این کار شده است ، همانند با تست های تحلیلی حساسیت برای شناسایی آفت کش ها ، هیدرو کربن های آروماتیک چند حلقه ای ( PAH ها ) ، و بی فنیل های چند کلره ( PCB ها ) .

شکل های گوناگون تجهیزات آزمایشگاه هواشناسی و محیط زیست

ابزار کلیدی که در محیط آزمایشگاهی و بیرون از آن به کار گرفته می شوند از جمله تجهیزات آزمایشگاه هواشناسی و محیط زیست در رابطه با مهیا سازی نمونه ، محفظه های دمایی ، آنالایزر های سوخت زیستی ، ترازو ها ، تبخیر کننده ها ، و ذره شمار ها ، pH متر ها ، و رفراکتومتر ها می شوند ، و غالبا در تست های میدانی به شکل مدل های پرتابل استفاده می شوند . و سیستم های CG ( کروماتوگرافی گازی ) ، اتوسمپلر ها ، و نرم افزار نیز به شکل معمول در تست های محیط زیست ، همراه با سیستم های HPLC به منظور آنالیز مواد منفجره و کربامات به کار گرفته می شوند .

گرچه ، بسته به بودجه و نیاز شما ، راه حل های مختلفی در بازار به چشم می خورند که نیاز های محیط تست درون و بیرون آزمایشگاه را بر آورده می سازند .

پیشرفت های مهم در تست های محیط زیست

  • پیشرفت ها در تست های میدانی از جمله امکان استفاده از فن آوری موبایل به منظور کنترل تجهیزات از راه دور ، و آنالایزر لیزری ذرات می باشد که به شکل ویژه ای برای استفاده از کار میدانی تحت طراحی قرار گرفته است .
  • فن آوری فرا طیفی به کار گرفته شده در سیستم های هواپیما های بدون سرنشین به منظور جمع آوری اطلاعات دقیق از سطح زمین
  • دستگاه های نمونه گیری هوایی به کار گرفته شده در سازمان پلیس شهری نیویورک سیتی و سازمان انرژی آمریکا ( DOE ) ، آزمایشگاه ملی بروخاون به منظور بررسی و تحقیق در رابطه با آلاینده های هوا برد در سطوح خیابانی و مسیر های زیر زمینی این شهر .

دیدگاه ها بسته شده است