رنگ آمیزی تکنیکی است که در بررسی میکروسکوپی نمونه ها استفاده می شود تا کمک به افزایش میزان کنتراست در تصویر میکروسکوپی کند و در همین رابطه لوازم رنگ آمیزی بافت به کار گرفته می‎ شوند .

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات لوازم رنگ آمیزی بافت

 

رنگ ها به دفعات در حوزه های زیست شناسی و پزشکی برای برجسته سازی ساختار های بافت های زیستی برای مشاهده ی آن ها ، تحت میکروسکوپ های گوناگون ، استفاده می شوند . از رنگ ها ممکن است برای معین سازی و بررسی بافت های حجیم ( به عنوان نمونه معین سازی فیبر های عضلانی یا بافت اتصالی ) ، جمعیت های سلولی ( به عنوان مثال دسته بندی سلول های گوناگون خونی ) یا ارگانل ها در تک تک سلول ها ، استفاده کرد .

در رشته ی بیوشیمی رنگ آمیزی شامل افزودن یک رنگ خاص ( مخصوص DNA ، پروتئین ها ، لیپید ها ، کربوهیدرات ها ) به یک سوبسترا برای مشخص سازی کیفیت یا کمیت حضور یک ترکیب ویژه می شود . رنگ آمیزی و نشانه گذاری فلورسانت اعمالی هستند که قادر به استفاده در جهت اهداف یکسانی هستند . از رنگ آمیزی زیستی هم چنین به منظور نشانه گذاری سلول ها در فلو سایتومتری و یا برای علامت گذاری پروتئین ها یا نوکلئیک اسید ها در ژل الکتروفورز استفاده می شود .

رنگ آمیزی نمونه شامل رنگ آمیزی با تنها یک رنگ می شود . شکل های گوناگونی از رنگ آمیزی چندگانه به چشم می خورد که تعداد زیادی از آن ها نمونه هایی از رنگ آمیزی تمایزی ، رنگ آمیزی متقابل یا هر دوی آن ها می باشند و رنگ آمیزی دوتایی یا سه تایی را نیز در بر می گیرند .

رنگ آمیزی محدود به مواد زیستی نمی شود به این علت که از آن می شود برای بررسی ریخت شناسی دیگر مواد ، به عنوان نمونه ساختار های صفحه ای پلیمر های نیمه کریستالینی یا ساختار های بلاک کوپلیمر ، استفاده کرد .

رنگ پذیری بافت ها به وسیله لوازم رنگ آمیزی بافت

کروماتیک عبارت از بافت هایی است که رنگ ها را جذب می کنند . کروموزوم ها به این شکل اسم گذاری شدند به این علت که یک رنگ بنفش را توانستند به خود جذب کنند .

میل ترکیبی مثبت برای یک رنگ ویژه ممکن است با استفاده از پسوند فیلیک (philic ) نشان داده شود . به عنوان نمونه ، بافت هایی که با یک رنگ لاجوردی رنگ آمیزی می شوند ممکن است به نام آزروفیلیک مورد خطاب قرار بگیرند (آزرو به معنای لاجوردی است ) . این چنین نام گذاری سبب می شود خصوصیات رنگ آمیزی مواد بهتر توصیف شود ، به عنوان مثال اسیدوفیلیک ( acidophilic ) در رابطه با بافت هایی استفاده می شود که رنگ آمیزی آن ها با رنگ اسیدی ( بارز ترین این رنگ ها ائوسین است ) صورت می گیرد و از طرف دیگر بازوفیلیک ( basophilic ) به بافت هایی گفته می شود که از رنگ های بازی در رنگ آمیزی آن ها استفاده شده است و آموفیلیک به استفاده از رنگ اسیدی یا رنگ بازی اشاره دارد . در مقابل ، بافت های کروموفوبیک رنگ های رنگی را به آسانی به خود جذب نمی کنند .

 

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات لوازم رنگ آمیزی بافت

 

 

قیمت لوازم رنگ آمیزی بافت

برای اطلاع از قیمت لوازم رنگ آمیزی بافت می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

 

دیدگاه ها بسته شده است