آنالایزر گاز عبارت از ابزاری می باشد که قابلیت آنالیز نمونه هایی از گاز های شیمیایی موجود در نمونه را دارا می باشد . نه تنها نمونه ها را شناسایی می کند بلکه هم چنین دارای امکان ارائه ی کمیت نیز می باشد که یا به صورت عددی یا به صورت نموداری نمایش داده می شود .

شکل های مختلف آنالایزر های گاز

کروماتوگراف گاز

کروماتوگرافی گازی در بر گیرنده ی نمونه ای می شود که به درون راس ستون کروماتوگرافی تزریق می شود . نمونه از بین ستون به واسطه ی جریان فاز متحرک گازی ، خنثی انتقال می یابد . خود ستون دارای یک فاز مایع ساکن می باشد که به درون سطح یک جامد خنثی جذب می شود .

آنالایزر گاز IR

یک آنالایزر گاز مادون سرخ گاز های مقدار ناچیز ( گاز هایی می باشند که کمتر از یک درصد از حجم جو زمین را به خود اختصاص داده اند ) را به وسیله ی تعیین جذب یک منبع نوری منتشر شده ی مادون سرخ از بین یک نمونه هوای خاص ، مورد اندازه گیری قرار می دهد .

آنالایزر گاز IR می تواند بر دو شکل باشد:

  • آنالایزر گاز IR غیر پراکنده
  • آنالایزر گاز IR پراکنده

آنالایزر گاز هدایت حرارتی

هر گازی این توانایی را دارد که گرما را با یک سرعت ویژه هدایت کند . چنین قابلیتی با عنوان هدایت حرارتی گاز شناخته می شود . از این خصوصیت در آشکار ساز هدایت حرارتی استفاده می شود . رشته های فلزی گرم شده در معرض گاز های نمونه و صفر ( گاز صفر به معنی گاز مرجع می باشد ) قرار می گیرند .

آنالایزر گاز نوع پارامغناطیس

این آنالایزر عبارت از یک آنالایزر اکسیژن پارا مغناطیسی نوع دمبلی می باشد. به این خاطر که این آنالایزر بر این اساس است که ویژگی مغناطیسی گاز اکسیژن بیشتر از گاز های هم زیست با آن می باشد ، در نتیجه این اطمینان به دست می آید که اندازه گیری تحت تاثیر گاز های هم زیست قرار نمی گیرد .

آنالایزر الکترو شیمیایی

سنسور های الکترو شیمیایی گاز آشکار ساز های گازی می باشند که غلظت یک گاز هدف را توسط عمل اکسیداز یا کاهش گاز هدف در یک الکترود و اندازه گیری جریان به وجود آمده ، اندازه می گیرند .

دستگاه اورسات

یک آنالیز کننده اورسات ابزار آزمایشگاهی می باشند که برای آنالیز محتوای اکسیژن ، مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن یک نمونه ی گازی ( معمولا گاز دودکش سوخت فسیلی ) به کار گرفته می شود . با آن که تا حد زیادی با تکنیک های ابزاری جایگزین شده است ، ولی باز هم اورسات به عنوان یک روش قابل اطمینان اندازه گیری حفظ شده و به کارگیری آن نسبتا آسان می باشد .

آنالایزر ثقل سنجی

هیدروژن و کربن کل را می توان در یک جامد توسط عمل احتراق در حضور اکسیژن خالص ، خشک تعیین کرد .

متانومتر

متانومتر ابزاری می باشد که استفاده از آن به منظور اندازه گیری درصد متان وجود در هوا در معادن زیر زمینی زغال سنگ است و طراحی آن به این دلیل است که وجود غلظت های بالقوه خطرناک این گاز به معدن کاران هشدار داده شود .

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است