عملکرد مولتی متر برای محدوده های جاری آنالوگ، شنت های دارای مقاومت کم به صورت موازی به حرکت سنج، برای منحرف سازی اکثر جریان اطراف پیچک، متصل می شوند. مجددا برای یک حرکت فرضی 1 میلی آمپری، 500 اهمی در یک محدوده 1 آمپری، مقاومت لوله فقط بیشتر از 0.5 اهم خواهد بود.

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات انواع مولتی متر

عملکرد مولتی متر

ابزار های دارای پیچک متحرک تنها نسبت به مقدار میانگین جریانی که از میان آن ها عبور می کند، پاسخ می دهند. برای اندازه گیری جریان متناوب، یک دیود یک سو کننده در مدار درج می شود تا بواسطه آن مقدار میانگین جریان غیر صفر شود. از آنجایی که رقم میانگین یک سو شده و رقم جذر متوسط مربع یک شکل موج نباید یکسان باشد، مدار های ساده ی نوع یکسو کننده ممکن است تنها برای شکل موج های سینوسی کالیبره شوند. دیگر اشکال موجی نیاز به فاکتور کالیبراسیون متفاوتی در رابطه با RMS و مقدار میانگین دارند. از آنجایی که یکسو کننده های کاربردی افت ولتاژی برابر با عددی جز صفر دارند، دقت و حساسیت در مقادیر پایین ضعیف است.

برای اندازه گیری مقاومت، یک باتری کوچک را در ابزار اندازه گیری جریان از میان دستگاه تحت تست و سنجه ی پیچک عبور می

نمونه ای از یک مولتی متر دیجیتال

دهند. از آنجایی که جریان موجود بستگی به حالت بار الکتریکی باتری دارد، یک مولتی متر معمولا دارای یک تعدیل کننده برای مقیاس اهم برای صفر کردن آن است. در مدار معمولی که در مولتی متر های آنالوگ پیدا می شود، انحراف مولتی متر به صورت معکوس نسبت به مقاومت قرار دارد، بنابراین مقیاس کامل 0 اهمی است و مقاومت بالا با انحراف های کوچکتر مطابقت دارد. مقیاس اهم فشرده می شود، بنابراین دقت تفکیک در مقادیر پایین تر مقاومت، بهتر است.

در طراحی ابزار های تقویت شده، شبکه های رزیستور شنت و سری ساده شده است. مقاومت داخلی پیچک از مجموعه ی رزیستور محدوده ی شنت و سری جدا می شود، در نتیجه شبکه سری تبدیل به یک تقسیم کننده ی ولتاژ می شود. جایی که اندازه گیری جریان متناوب مورد نیاز است. یکسو کننده را می توان بعد از مرحله ی تقویت کننده قرار دارد تا بواسطه آن دقت در محدوده ی پایین بهبود یابد. ابزار های دیجیتالی، که ضرورتا از تقویت کننده استفاده می کنند از همان اصولی استفاده می کنند که ابزار آنالوگ برای رزیستور های محدوده ای بکار می گیرد. برای اندازه گیری های مقاومت، معمولا یک جریان ثابت اندک از میان دستگاه تحت تست عبور داده می شود و مولتی متر افت جریان نشات گرفته را می خواند، بواسطه این امر فشرده سازی مقیاس که در مولتی متر آنالوگ پیدا می شود، از بین می رود، ولی نیاز به یک منبع جریان قابل توجه دارد. یک مولتی متر دیجیتالی محدوده ای خودکار می تواند به صورت خودکار شبکه مقیاسی را تنظیم کند تا بواسطه آن تبدیل کننده ی جریان متناوب به مستقیم از دقت کاملی بهره ببرد.

در تمامی انواع مختلف مولتی متر ها، کیفیت عناصر سویییچ کننده برای اندازه گیری های دقیق و پایدار مهم است. پایداری رزیستور ها یک فاکتور محدوده کننده در دقت و صحت طولانی مدت ابزار است.

 

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات انواع مولتی متر

قیمت مولتی متر

برای اطلاع از قیمت مولتی متر می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است