اسپکتروسکوپ دستگاه آزمایشگاهی در علم فیزیک می باشد که از آن به منظور اندازه گیری طیف استفاده می شود . به شکل کلی طیف سنج گرافی است که شدت را به عنوان تابعی از طول موج ، از فرکانس ، از انرژی ، از مقدار جنبش آنی یا از جرم نشان می دهد .

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات اندازه گیری

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات آزمایشگاه طبی

 

شکل های مختلف طیف سنج

طیف سنج نوری

یک طیف سنج نوری ( که با نام های اسپکتروفوتومتر ، اسپکتروگراف یا اسپکتروسکوپ نیز شناخته می شود ) عبارت از ابزاری است که به منظور اندازه گرفتن خصوصیات مایع در یک نسبت ویژه از طیف الکترومغناطیسی به کار گرفته می شود ، و این کار غالبا در آنالیز طیف سنج برای شناسایی مواد انجام می شود . متغیر اندازه گیری شده اکثرا عبارت از شدت نور می باشد ولی می تواند هم چنین به عنوان نمونه ، حالت قطبی شدن نیز باشد . متغیر مستقل معمولا طول موج نور یا یک واحدی است که نسبت مستقیم با انرژی فوتون ، به عنوان نمونه عکس سانتی متر یا الکترون ولت ، و نسبت عکس با طول موج دارد .

طیف سنج جرمی

طیف سنج جرمی ( MS ) در شیمی تحلیلی ( تجزیه ) تکنیکی است که از آن به منظور کمک به شناسایی مقدار و نوع مواد شیمیایی آزمایشگاهی موجود در یک نمونه به وسیله ی اندازه گیری نسبت جرم به بار و فراوانی یون های فاز گازی ، استفاده می شود . یک طیف جرمی نقطه ای از سیگنال یونی به عنوان تابعی از نسبت جرم به بار می باشد . از طیف ها برای مشخص سازی خصوصیات ایزوتوپی و عنصری یک نمونه ، جرم های اجزا و مولکول ها ، و به منظور معین سازی ساختار شیمیایی مولکول ها همانند با پپتید ها و سایر ترکیبات شیمیایی استفاده می شود . طیف سنج جرمی به واسطه ی عمل یونیزه کردن ترکیبات شیمیایی به منظور شکل دادن مولکول های باردار یا تکه های مولکولی و اندازه گیری نسبت های جرم به بار آن ها عمل می کند .

طیف سنجی جرمی زمان پرواز ( TOFMS )روشی از طیف سنجی جرمی به شمار می رود که در آن نسبت جرم به بار یک یون از راه یک ابزار زمان مشخص می شود . یون ها به وسیله ی یک میدان الکتریکی با قدرت معین سرعت داده می شوند . این سرعت دادن سبب ایجاد یونی می شود که یک انرژی جنبشی مشابه با هر نوع یون دیگری دارد که میزان بار آن نیز یکسان می باشد . سرعت و شتاب یون وابسته به نسبت جرم به بار می باشد . زمانی که بعدا طول می کشد تا ذرات به یک آشکار ساز در یک فاصله ی معین برسند ، تحت اندازه گیری قرار می گیرد . این زمان بستگی به نسبت جرم به بار ذره دارد ( آن دسته از ذراتی که سنگین تر باشند سرعت های آهسته تری نیز دارند ) .

 

قیمت طیف سنج

برای اطلاع از قیمت اسپکتروسکوپ می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

 

دیدگاه ها بسته شده است