این لوله به افتخار شیمیدان آلمانی جوهانز تیل، لوله تیل نامیده شده است . کاربرد این لوله ی شیشه ای به عنوان حمام روغن است و از آن به منظور مشخص سازی نقطه ی ذوب چربی ها استفاده می شود . بخواهیم دقیق بگوییم لوله تیل شامل لوله ای آزمایش شیشه ای می شود که بخش انتهایی آن باز بوده و لوله ی دیگری به شکل یک دست با آن در اتصال است .

نحوه استفاده از لوله تیل

به منظور مشخص سازی نقطه ی ذوب موادی همانند با چربی ، در آغاز روغن را به داخل لوله تیل می ریزند و دسته ی لوله را در نزدیکی شعله ی کوچک یا دیگر وسایل گرمازا قرار می دهند . ساختار لوله تیل به نحوی مورد طراحی قرار گرفته است که بعد از نزدیکی با شعله روغن داخل آن به جریان در آید . این خصوصیت باعث شکل گیری گرمای یکنواخت در تمامی بخش های لوله می شود و در اصل یک حمام روغن شکل می گیرد . پیش از نزدیکی دسته با منبع گرمازا ، نمونه ای از ماده ای که بایستی نقطه ی ذوب آن را مشخص کنند را به شکل یک نوار باریک وارد لوله ی موئینه می کنند . سپس لوله ی موئینه را به دماسنج متصل و وارد دهانه ی لوله تیل حاوی روغن می کنند . دسته را نزدیک به منبع گرمازا قرار می دهند و دمایی که در آن ماده ی متصل به دماسنج ذوب می شود را مشخص می کنند . به منظور مشخص سازی نقطه ی جوش ، نمونه داخل لوله ی موئینه قرار گرفته و لوله را در اتصال با دماسنج قرار می دهند . سپس دماسنج را داخل لوله تیل در نزدیکی با شعله یا منبع گرمازا قرار می دهند . در آغاز گاز های داخل نمونه رها می شود و با ادامه به حرارت دادن نمونه ذوب و به جوش می آید و قسمتی از آن به سمت بیرون ریزش پیدا می کند . در این قسمت حرارت دادن را متوقف می کنند تا دمای روغن کاسته شود . دمایی که در آن نمونه ی مایع به داخل لوله ی موئینه بر می گردد را نقطه ی جوش نمونه در نظر می گیرند .

امروزه در عوض لوله تیل از دستگاه تعیین کننده ی نقطه ی ذوب به منظور مشخص سازی نقطه ی ذوب چربی ها استفاده می شود . در این دستگاه تعداد سه نمونه داخل لوله ی موئینه قرار گرفته و هم زمان نقطه ی ذوب نمونه را مشخص و به شکل دیجیتالی دمای نقطه ی ذوب روی نمایشگر دستگاه نشان داده می شود .

قیمت لوله تیل ؛

برای اطلاع از قیمت لوله تیل می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیرارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

درخواست خرید خود را درفرم زیربرای ما ارسال کنید

[contact-form-7 404 "Not Found"]

دیدگاه ها بسته شده است