چوب پنبه آزمایشگاهی یا مسدود کننده آزمایشگاهی به دربی مخروطی یا استوانه ای شکل گفته می شود که راس آن بریده شده که برای مسدود سازی ظرف‎هایی نظیر بطری یا لوله و یا ظروف استوانه ای شکل استفاده می شود. چوب پنبه آزمایشگاهی بر خلاف در پوش عمل میکند به طوریکه اندکی درون ظرف فرو می رود تا همانند یک درزگیر ماده را درون ظرف محصور کند، اما درپوش اینگونه نیست. (بیشتر…)

ژوئن 7, 2015
چوب پنبه آزمایشگاهی

چوب پنبه آزمایشگاهی | خرید چوب پنبه آزمایشگاهی | فروش چوب پنبه آزمایشگاهی

چوب پنبه آزمایشگاهی یا مسدود کننده آزمایشگاهی به دربی مخروطی یا استوانه ای شکل گفته می شود که راس آن بریده شده که برای مسدود سازی ظرف‎هایی نظیر بطری یا لوله و یا ظروف استوانه ای شکل استفاده می شود. چوب پنبه آزمایشگاهی بر خلاف در پوش عمل میکند به طوریکه اندکی درون ظرف فرو می رود تا همانند یک درزگیر […]
ژوئن 7, 2015
ذره شمار

پارتیکل کانتر یا ذره شمار یا غبار سنج | خرید پارتیکل کانتر | فروش پارتیکل کانتر

ابزاری که برای کشف و شمارش ذرات استفاده می شود را ذره شمار یا پارتیکل کانتر می گویند. نحوه شمارش ذرات یا بر اساس تابش نور، یا تیرگی نور و یا ایجاد تصویر به صورت مستقیم است.  
ژوئن 7, 2015
پارافیلم

پارافیلم | خرید پارافیلم | فروش پارافیلم

پارافیلم توسط شرکت “بمیس” در شهر neenah تولید می شود، که یک فیلم پارافینی پلاستیکی است که پشت آن سطحی پلاستیکی است و عموماً در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. بیشتر از آن برای مهروموم کردن یا محافظت از ظروفی نظیر بالن ها و یا کووت ها مورد استفاده قرار میگیرد.
ژوئن 5, 2015
فوتومتر

فتومتر | خرید فتومتر | فروش فتومتر

  به طور کلی به ابزاری که برای اندازه گیری شدت نور یا ویژگی های اپتیکال محلول ها یا سطوح مورد استفاده قرار می گیرد، فتومتر گفته می شد.
ژوئن 5, 2015
گلاوباکس

گلاوباکس | خرید گلاوباکس | فروش گلاوباکس | دستکش گلاوباکس

در جایی که فضای مجزایی برای آزمایش مورد نیاز است، محفظه ای به نام گلاوباکس طراحی شده است تا کاربر بتواند آزمایش را در این محفظه انجام دهد. همانطور که از اسم این محفظه مشخص است، در دو طرف آن دستکش هایی قرار گرفته اند که کاربر می تواند دستان خود را در درون آن قرار داده و بدون تماس […]
ژوئن 5, 2015
تیترازول

تیترازول | محلول استاندارد | خرید تیترازول | فروش تیترازول

حداکثر تأثیر و تغییرپذیری با کنستانتره های تریزول برای آنالیز (تجزیه و تحلیل) محلول های حجم سنجی ، مرک میلی پور یک نمونه جامع و کامل از تیترانت های مجاز فراهم کرده که بیشترین تقاضاها در خصوص کیفیت و خلوص را برآورده می کند. بیشتر محلول های حجم سنجی مان مانند کنستانتره های تیترازول برای مصرف کننده هایی قابل دسترس […]
ژوئن 4, 2015

دستگاه تصعید | خرید دستگاه تصعید | فروش دستگاه تصعید

برای تصعید ترکیبات از دستگاه تصعید که جزء شیشه آلات و تجهیزات متداول آزمایشگاهی است با تصعید گزینشی استفاده می شود. عمل تصعید نظیر تقطیر است اما یک تفاوت دارد و این تفاوت به این صورت است که ترکیبات از میان یک فاز مایع عبور نمی کنند.
ژوئن 4, 2015
کالریمتر

کالریمتر یا کالری متر | خرید کالریمتر | فروش کالریمتر

به وسیله ای که برای کالریمتری یا فرآیند اندازه گیری گرمای واکنش های شیمیایی، تغییرات فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی استفاده می رود، کالریمتر می گویند.
ژوئن 4, 2015

کندانسور و مبرد شیشه ای آزمایشگاهی

از کندانسور از شیشه آلات آزمایشگاهی برای تغییر از یک حالت فیزیکی ماده استفاده می شود (تغییر از حالت گازی به حالت مایع).
ژوئن 1, 2015
بیو راکتور محیطی

بیو راکتور یا راکتور زیستی | خرید بیو راکتور | فروش بیو راکتور

بیو راکتور یا راکتور زیستی می تواند اشاره به هر گونه دستگاه مهندسی شده یا ساخته شده یا سیستمی داشته باشد که یک محیط فعال از نظر زیستی را حمایت می کند. در یک مورد، یک بیو راکتور محیطی است که در آن یک فرآیند شیمیایی انجام می شود که ارگانیسم ها یا مواد فعال از نظر بیوشیمیایی را که از […]