دستگاه کلونجر دستگاهی می باشد که به منظور مشخص سازی درصد روغن های فرار موجود در مواد حاوی روغن به کار گرفته می شود . مقدار وزن شده ی معینی از یک ماده را در یک فلاسک نمونه ببرید و آب را به آن اضافه کنید . (بیشتر…)

مارس 20, 2016
دستگاه کلونجر

دستگاه کلونجر | خرید دستگاه کلونجر | فروش دستگاه کلونجر

دستگاه کلونجر دستگاهی می باشد که به منظور مشخص سازی درصد روغن های فرار موجود در مواد حاوی روغن به کار گرفته می شود . مقدار وزن شده ی معینی از یک ماده را در یک فلاسک نمونه ببرید و آب را به آن اضافه کنید .
مارس 19, 2016
ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری یا دماسنج لیزری | خرید ترمومتر لیزری | فروش ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری شکلی از ترمومتر می باشد که دما را از یک قسمت تابش گرمایی که معمولا تابش جسم سیاه منتشر شده به وسیله ی شیء اندازه گیری شده مورد خطاب قرار داده می شود ، را نتیجه می گیرد .
مارس 19, 2016
سختی سنج

سختی سنج | خرید سختی سنج | فروش سختی سنج

سختی سنج که هم چنین به اسم Turner sclerometer ( سختی سنج ترنر ) ( منشا آن کلمه ی یونانی σκληρός به معنی سخت می باشد ) شناخته می شود عبارت از ابزاری است که به وسیله ی متالوژیست ها ، دانشمندان مواد و معدن شناسان به منظور اندازه گرفتن میزان سختی مواد به کار گرفته می شود . اختراع […]
مارس 18, 2016
اتاق تمیز آزمایشگاهی

اتاق تمیز آزمایشگاهی | طراحی اتاق تمیز آزمایشگاهی | فروش اتاق تمیز آزمایشگاهی

اتاق تمیز آزمایشگاهی عبارت از محیطی می باشد که معمولا در تحقیقات علمی ، تولید محصول استفاده می شود و سطح کمی از آلاینده های محیطی همانند با گرد و غبار ، میکروب های هوا برد ، اجزای معلق در هوا ، و فرار های شیمیایی دارد .
مارس 18, 2016

TDS متر | سختی سنج آب | خرید TDS متر | فروش TDS متر | تی دی اس متر

TDS متر ها ( وسایلی که به منظور اندازه گیری کل نمک های حل شده به کار گرفته می شود ) الزاما ولت متر های کوچکی می باشند که ولتاژ شکل گرفته توسط یک سنسور را مورد اندازه گیری قرار می دهند ، این عمل معمولا به وسیله ی یک سری پین فلزی صورت می گیرد .
مارس 17, 2016
DO متر

DO متر | خرید DO متر | فروش DO متر | دی او متر

DO متر محلول به منظور مشخص سازی سطح اکسیژن موجود در آب به کار گرفته می شود .
مارس 17, 2016

رک آزمایشگاهی | خرید رک آزمایشگاهی | فروش رک آزمایشگاهی

رک آزمایشگاهی یا در تعریف دیگر جای لوله ی آزمایش ابزاری در آزمایشگاه می باشد که به منظور نگه داشتن و انتقال لوله های آزمایش در طول آزمایش ها یا در حین بررسی محیط های کشت به کار گرفته می شود .
مارس 16, 2016

گاما کانتر | خرید گاما کانتر | فروش گاما کانتر | شمارشگر گاما

دستگاهی که به منظور اندازه گیری تابش گامای منعکس شده به وسیله ی یک رادیو نوکلئید به کار گرفته می شود گاما کانتر نام دارد . تعداد بسیاری از نمونه ها درون ویال های مهر و موم شده یا لوله های آزمایش قرار می گیرند و در راستای یک مسیر مارپیچی روی یک صفحه ی افقی جا به جا می […]
مارس 16, 2016

روپوش آزمایشگاهی | روپوش پزشکی | خرید روپوش آزمایشگاهی | فروش روپوش آزمایشگاهی

روپوش آزمایشگاهی یا در تعریف دیگر روپوش سفید ، روپوشی بلند می باشد که طول آن تا زانو ها می رسد و توسط متخصصین در حوزه های پزشکی یا به وسیله ی آن دسته از افرادی که به کار آزمایشگاهی مشغول هستند پوشیده می شود ، این روپوش نقش حفاظتی از لباس آن ها را دارد و آن را می […]
مارس 15, 2016

میکروپلیت | خرید میکروپلیت | فروش میکروپلیت

میکروپلیت یا در تعریف دیگر چند چاله ای ، عبارت از یک صفحه ی صاف با چند ” حفره ” می باشد که برای لوله های آزمایش کوچک به کار گرفته می شود . این دستگاه به یکی از استاندارد ترین ابزار ها در تحقیقات آنالیزی و آزمایشگاه های تست های تشخیص بالینی تبدیل شده است . یکی از متداول […]